Aastaraamat

Noorteseire aastaraamat on noorteseire kõige analüütilisem ja põhjalikum väljaanne, mis peegeldab aasta lõikes noorte eluolus toimunud olulisemaid muutusi ja loob aluse teadmuspõhiseks poliitikakujunduseks konkreetsetes noorte eluolu puudutavates valdkondades.

Noorteseire aastaraamat ilmub kord aastas aprillis.

Noorteseire aastaraamat koosneb kahest olulisest osast.

Esimeses osas esitatakse analüütiline ülevaade Eesti noorte eluolus toimunud muutustest viimase aasta jooksul.

Aastaraamatu teine osa on pühendatud ühe noortega seonduva teema süvaanalüüsile (nn. aasta teema). Analüüsi käigus lahatakse aasta teemaga seonduvaid probleeme, tuginedes nii indikaatorite taseme muutustele, poliitikaülevaadete ja nendega seotud arutelude tulemustele ning aasta jooksul läbi viidud originaaluuringutele. Lisaks tuuakse aastaraamatus välja teemaga seotud mõisted ja nendevahelised seosed ning esitatakse ülevaade rahvusvahelisest kogemusest aasta teemaga seotud probleemide lahendamisel. Teine osa lõppeb kokkuvõtvate järelduste ja poliitikasoovitustega, mis on abiks otsustajatele edasiste poliitikasammude kujundamisel.