Kokkuvõte ja slaidid

Siit leiate 10. mai 2012 konverentsi ettekannetete ja arutelu lühikokkuvõtte: kokkuvõte.pdf 

Konverentsi ettekannete slaidid:

Noorsootöö eesmärgid ja noorsootöös osalemise suundumused“ Laura Kirss (Poliitikauuringute keskus Praxis)

Noorsootööst koolis“ Triino Lest (Saaremaa Ühisgümnaasium, Eesti Huvijuhtide Liit)

Noorsootöö sotsiaalse kaasatuse suurendajana“ Heidi Paabort (Eesti ANK, Põltsamaa Noorte ja Elukestva Õppe Keskus)

Noorsootöö kui tööhõiveks vajalike oskuste andja“ Tiia Randmaa (Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda), Darja Saar (ENTRUM projekt)

Tööandjate vaatenurk: kas noorsootöö loeb?“ Tiiu Allikvee (Fontes)

Lapsevanema pilk noorsootööle“ Kristiine Vahtramäe (Eesti Lapsevanemate Liit)