Kokkuvõte ja slaidid

Siit leiate 16. mai 2013 konverentsi ettekannetete ja arutelu lühikokkuvõtte: kokkuvõte.pdf

Konverentsi ettekannete slaidid:

"Mille poolest erinevad NEET-noored oma eakaaslastest?" Avo Trumm, TÜ Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut

"Üldhariduskooli võimalused noorte sotsiaalse kaasatuse toetamisel" Kadrina Keskkooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Ingrid Vaikmaa ja sotsiaalpedagoog Terje Sander

"Kaasav noorsootöö kui võti sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks" Piret Jeedas, Euroopa Noored Eesti büroo ESF programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" õppematerjalide koordinaator. 

"Kuidas teooriat ellu viia? Avatud noortekeskuse kogemus noorte kaasamisel" Einike Mõttus, Võru Avatud Noortekeskuse juhataja