Noorteseire aastaraamat 2016: Mitte- ja informaalne õppimine

20. aprillil kell 11.30 esitleti Tallinna Ülikoolis Noorteseire aastaraamatut, mille keskmes on mitte- ja informaalne õpe. Noorteseire aastaraamat loob aluse teadmuspõhiseks poliitikakujunduseks noorte eluolu puudutavates valdkondades.

Kogumik koosneb kuuest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate mullu noorte eluolus toimunud muudatustest, artiklid keskenduvad mitte- ja informaalse õppega seotud teemade analüüsimisele. Teine peatükk käsitleb arvestamist teoreetilises võtmes ning toob esile nii mitteformaalse õppe rahvusvahelised standardid kui Eesti võimalikud arengusuunad. Kolmas, neljas, viies ja kuues peatükk tuginevad Eestis läbi viidud uurimustele ning analüüsivad mitte- ja informaalse õppe erinevaid tahke.

Noorteseire aastaraamatu koostasid Tallinna Ülikooli teadlased Airi-Alina Allaste, Liisa Martma, Raili Nugin, Reelika Pirk, Marti Taru, Peeter Vihma ja Tartu Ülikoolist Mai Beilmann.

Kui esitluskonverentsi esimeses pooles tutvustati Noorteseire aastaraamatut, siis sellele järgnes meeldiva lõuna saatel arutelu laudades. Konverentsi lõpetasettevõtjate, haridustöötajate ja noorte esindajate paneelarutelu teemal “Miks ja kuidas arvestada mitte- ja informaalset õppimist tööelus?”

Paneeldiskussioonis osalesid:

  • Anneli Entson, Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
  • Kristi Vinter, Haridusteaduste Instituudi direktor
  • Liisa Tolli, Eesti Noorteühenduste Liidu vabatahtliku töö tunnustamise eestvedaja
  • Heiko Gross, CV Online arendusjuht
  • Steven Vihalem, noorsootöötaja, kes sai eelmisel aastal Tallinna parima noorsootöötaja tiitli
  • Lemme Randma, Viimsi kooli õpetaja ja õpilasesinduse koordinaator

Konverentsi kava:

11:30 Registreerimine ja tervituskohv
12:00 Haridus- ja Teadusministeeriumi tervitussõnad (asekantsler Madis Lepajõe)
12:10 Haridusteaduste Instituudi direktori Kristi Vinteri sõnavõtt
12:30 Noorteseire aastaraamatu esitlus
13:30 Lõuna, millele järgneb arutelu teemal “Mina ise mitte- ja informaalse õppijana”
15:00 Kokkuvõte aruteludest
15:30 Paneeldiskussioon teemal “Miks ja kuidas arvestada mitte- ja informaalset õppimist?”

Konverentsi korraldas Tallinna Ülikool koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Üritus toimus Tallinna saalis, ruumis M-218 (Uus-Sadama tn 5).

Noorteseire aastaraamatu väljaandmine toetab haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevust 6.4. „Teadmiste suurendamine noortest ja noortele suunatud tegevuste mõjust“.