Noorteseire ülesehitus

Noorteseire on loodud teadmuspõhise noortepoliitika juurutamise eesmärgil. Et hoida ja arendada meie noori, peame teadma, mida meie noored vajavad? Milline on noorte olukord teiste ühiskonnaliikmetega võrreldes? Millised probleemid ja väljakutsed meie noorte ees seisavad? Noorte parem tundmine on noortepoliitika ja noorsootöö üks alustaladest, mis mõjutab oluliselt otsuste tegemise mehhanismi.

Noorteseire pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid.

Noorteseire koosneb erinevatest üksteisega lõimitud komponentidest:

  • Noorte eluolu olulisemaid aspekte kajastavad indikaatorid, mida järjepidevalt kogutakse ja uuendatakse;
  • Noorte eluolu puudutavad uuringud ja analüüsid sh

          Noorteseire aastaraamat;
          kvartaalsed poliitikaülevaated ;
          küsitlustel põhinevad originaaluuringud;