Noorteseire teostajad

Noorteseiret korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus Eesti Noorsootöö Keskus. 

2010-2014.a teostas Poliitikauuringute keskus Praxis Eesti Noorsootöö Keskuse (al 01.08.2020 Haridus- ja Noorteamet) tellimusel Eesti Noorsoo Instituudi poolt alustatud laialdase noorte eluolu seiresüsteemi väljatöötamist ja rakendamist.
Projekti toetati aastatel 20018-2013 Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse (al 01.08.2020 Haridus- ja Noorteamet) poolt elluviidava riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine” kaudu.