Poliitikaülevaade 2/2011: Noorsootöötajate ootused

Poliitikaülevaade "Noorsootöötajate ootused noorsootöö toimimise keskkonnale" keskendub noorsootöötajate antud hinnangutele noorsootöös esinevatele väljakutsetele. Poliitikaülevaates on Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi poolt aastatel 2009-2011 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo tellimusel läbi viidud noorsootööalaste pädevuste ja noorsootöötajate koolitusvajaduste uuringu tulemustele tuginedes analüüsitud seda, millised on noorsootöötajate hinnangul peamised probleemid Eesti noorsootöö toimimise keskkonnas.

Poliitikaülevaatega on võimalik tutvuda siin: Noorsootöötajate ootused noorsootöö toimimise keskkonnale.pdf (2,4 mb)

Poliitikaülevaate trükise tellimiseks palume pöörduda noorteseire@praxis.ee või Eesti Noorsootöö Keskuse (kaisa.orunuk@entk.ee) poole.

Poliitikaülevaatega seonduvat arutati Praxise mõttehommikul "Noorsootöö - omavalitsuste kohustus või võimalus" 19. oktoobril 2011. Ettekannete slaididega saab tutvuda siin:
Kalvi Kõva: Rõuge valla kogemus.pdf (316 kb)
Reine Tapp Kersti Kesküla: Pärnu kogemus.pdf (697 kb)

Mõttehommikul arutleti teemal "Kuidas muuta noorsootöö kohustusest võimaluseks?" Arutelu kokkuvõtte leiate siit.