Poliitikaülevaade 3/2012: Eesti noorte osalemine noorsootöös

Poliitikaülevaate keskmes on Eesti noorte osalemine juhendatud vaba aja tegevustes. Poliitikaülevaate aluseks on 2011 a. lõpus Eesti 7-26-aastaste noorte hulgas korraldatud küsitlus, mille põhiteemaks olid noorsootöös osalemise mustrid ja neid selgitavad taustategurid. Ülevaates tuuakse välja küsitluse esmased tulemused: kui suur osa noortest osaleb noorsootöö eri tegevustes? kui sageli ja millistes huviringides noored põhiliselt osalevad? millega tegelevad noored noortekeskustes? kui palju noori osaleb vabatahtlikes tegevustes? miks noored noorsootöös osalevad ja mida see osalemine neile on andnud?

Poliitikaülevaatega on võimalik tutvuda siin: Eesti noorte osalemine noorsootöös .pdf (1,6 MB)

Poliitikaülevaate trükise tellimiseks palume pöörduda noorteseire@praxis.ee või Eesti Noorsootöö Keskuse (kaisa.orunuk@entk.ee) poole.

Poliitikaülevaate põhjal toimus 8. veebruaril noorteseire mõttehommik "Noorte huvid ja võimalused - kuidas neid ühitada?".

Mõttehommiku ettekanded: Piret Talur.pdf (800 kB)  Edgar Schlümmer.pdf (500 kB)

Mõttehommiku kokkuvõtega saab tutvuda siin: kokkuvõte.pdf (6MB)

 Mõttehommik19.10.11 056 Mõttehommik19.10.11 057  Mõttehommik19.10.11 055 Mõttehommik19.10.11 062