Poliitikaülevaade 5/2013: NEET – noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi

Praxis koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Noorsootöö Keskusega koostasid Noorteseire ülevaate „NEET – noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi?“ pööramaks tähelepanu kriitilisele olukorrale, kus Eestis elavatest 15‒29-aastastest noortest ligi kuuendik ei õpi ega tööta.

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi hiljutise uurimuse kohaselt ei tööta ega õpi ligi kuuendik 15‒29-aastastest Eestis elavatest noortest, mis absoluutarvudes hinnatuna on enam kui 40 000 NEET (ehk Not in Education, Employment or Training) noort.

„Nii nagu noored üldiselt, moodustavad ka NEET-noored erineva staatuse, kogemuste ja hoiakutega isikute heterogeense rühma,“ selgitab üks analüüsi teostajatest Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja Kairi Kasearu. „Nende seas on nii pikaajalisi töötuid, mitteametlike juhutööde tegijaid, väikeste lastega noori emasid, ohtliku eluviisiga õigusrikkujaid kui ka liikumis- või vaimupuudega isikuid ja lihtsalt eluseiklejaid,“ lisab Kasearu.

Noorteseire poliitikaülevaate koostamisel intervjueeriti 15 NEET- noort Eestist. Intervjuude põhjal võib välja tuua erinevaid aspekte, mis võivad kaasa tuua staatuse kujunemise. „Noored tõid esile nii kooli- ja õpikeskkonna sobimatust ja mittetoetavat suhtumist, probleeme vanematekodus kui ka ebasobiva sõpruskonna kujunemist,“ märgib Kasearu.

Poliitikaülevaatega on võimalik tutvuda siin : poliitikaülevaade.pdf (2MB).

Poliitikaülevaate trükise tellimiseks palume pöörduda noorteseire@praxis.ee.

Poliitikaülevaate teemadel toimus 25. jaanuaril 2013 mõttehommik

Mõttehommiku päevakavaga on võimalik tutvuda siin: päevakava.pdf (347 KB).

Mõttehommiku ettekanded:

Kairi Kasearu:"NEET – noored kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi".pdf (1.69 MB)

Piret Jeedas:"Noorsootöö võimalused NEET noortega tegelemisel".pdf (247 KB)

Mõttehommiku kokkuvõtega saab tutvuda siin: Kokkuvõte.pdf (336 KB)

Img 20130125 110200         Img 20130125 110302

Img 20130125 112933         Img 20130125 113029

Img 20130125 110436        Img 20130125 133753