Poliitikaülevaade 6/2013: Noorsootöö tulemuslikkuse hindamine

25. septembril 2013 toimus järjekordne Noorteseire mõttehommik. Seekordse Noorteseire mõttehommiku keskmes oli noorteseire tulemuslikkuse hindamise teema. Mõttehommiku eesmärk oli anda lühiülevaade noorsootöö tulemuslikkuse mõõtmise võimalustest kaasaegse lähenemise ja parimate praktikate kaudu, seostades seda osalejate isikliku valdkondliku kogemusega ja luua platvorm, millele osalejad tulevikus toetuda saavad. Peamiseks oodatavaks mõttehommiku väljundiks on ühisloome kaudu konkreetsete; Eesti konteksti ja kogemust arvestavate indikaatorite määratlemine erinevates noortevaldkonna arengu fookuse valdkondades. Saadud ideid on võimalik edaspidi rakendada nii noorostöö strateegilise raamistiku kujundamisel kui noorsootöötajate igapäevatöös. Noorsootöö tulemuslikkuse hindamise teemal on valmimas ka poliitikaülevaade, kus käsitletakse välisriikide kogemust noorsootöö tulemuslikkuse hindamisel.

Poliitikaülevaatega on võimalik tutvuda siin : poliitikaülevaade.pdf (2,72 MB).

Mõttehommiku päevakavaga on võimalik tutvuda siin: päevakava.pdf (344 KB)

Mõttehommoku ettekanded:

Laura Kirss "Noorteseirest" (226 KB)

Katrin Pihor "Measuring youth policy in Estonia" (298 KB)

John Bamber "Measuring effectiveness in youth work" (1,08 MB)

Mõttehommiku kokkuvõtega saab tutvuda siin: Kokkuvõte.pdf (331 KB)

Img 20130925 122118     Img 20130925 122008

Img 20130925 121945     Img 20130925 121936

Img 20130925 122104     Img 20130925 121950