Demograafia » Oodatav eluiga: Oodatav eluiga soo lõikes

Sünnimomendil (vanuses 0 aasta) keskmiselt elada jäävate aastate arv, kui suremus ei muutuks.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, sugu

Märkused: Alates 14.09.2012 kasutatakse eluea jääkpikkuse väljendamiseks oodatava eluea asemel terminit elada jäänud aastate arv.
Oodatav eluiga sünnimomendil ehk keskmine eluiga - keskmiselt elada jäänud aastate arv vanuses 0 aastat.
Seoses rahvaarvu korrigeerimisega on 2000.-2012. aasta andmed ümber arvutatud 12.09.2014.

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mehed ja naised 73,06 73,22 73,19 74,29 75,2 75,9 76,39 76,46 77,28 77,16 77,71
Mees 67,64 67,68 67,49 68,9 69,98 70,84 71,34 71,36 72,7 72,32 73,08
Naine 78,29 78,6 78,8 79,41 80,06 80,54 81,01 81,17 81,33 81,54 81,85