Demograafia » Sündide arv: Sündide arv

Eestis ja välismaal registreeritud Eesti alaliste elanike elussündide arv.
Elussünd — elusalt sündinud lapse ilmaletoomine, s.t elutunnustega lapse sünd, sõltumata raseduse kestusest.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, elussündide arv

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sünnid 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elussündide arv 14350 14877 15775 16028 15763 15825 14679 14056 13531 13551 13907 14053 13742