Haridus » Õppurite arv kõrghariduses: Õppurite (18–26 a.) arv kõrghariduses

Kõrghariduse õppekavadel õppivate noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Vanusgrupp (haridus)
Õppeaasta 18-26
2005/2006 47334
2006/2007 47952
2007/2008 48316
2008/2009 48912
2009/2010 49628
2010/2011 49066
2011/2012 47041
2012/2013 44374
2013/2014 40236
2014/2015 36109
2015/2016 32782
2016/2017 30138
2017/2018 28477