Haridus » Õpingute lõpetajate arv kõrghariduses: Õpingute lõpetajate (18–26 a.) arv kõrghariduses

Kõrghariduse õppekavadel lõpetavate noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Vanusgrupp (haridus)
Õppeaasta 18-26
2004/2005 7433
2005/2006 7068
2006/2007 7394
2007/2008 7133
2008/2009 7381
2009/2010 7280
2010/2011 7836
2011/2012 7572
2012/2013 7008
2013/2014 6507
2014/2015 6481
2015/2016 6110
2016/2017 5484