Toimetulek ja heaolu » Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas: Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas

Noorte (0–26-aastased) osakaal, kes elavad leibkondades, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Mõõtühik: protsent

Esitalise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Vanusgrupp (toimetulek) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16-26 16,4 17,2 14,2 15,1 17,9 20,4 19,4 20 18,6
0-26 18,1 17,2 15,6 17,7 17,1 19,9 17,8 18,7 19,2
0-15 19,8 17,3 17,1 20,4 16,3 19,4 16,2 17,6 19,8