Toimetulek ja heaolu » Üksikvanemate vaesus: Üksikvanemate vaesus piirkondade lõikes

Suhtelise vaesuse määr leibkonna tüübi lõikes: täiskasvanu ja laps(ed). Üksikvanemate osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Leibkond – ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksi elav isik.

Täiskasvanu ja laps(ed) – ühe täiskasvanu ja vähemalt ühe sõltuva lapsega leibkond.

Sõltuv laps – 0–17-aastane leibkonnaliige (uuringuaasta 1. jaanuari seisuga), samuti 18–24-aastane leibkonnaliige, kes elab vähemalt ühe vanemaga ning kelle peamine sotsiaalne seisund on mitteaktiivne.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Kasutatava regionaalse jaotuse aluseks on Eesti piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator. Andmed on avaldatud järgmiste piirkondade kaupa:
EE001 Põhja-Eesti Harju maakond
EE004 Lääne-Eesti Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond
EE006 Kesk-Eesti Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond
EE007 Kirde-Eesti Ida-Viru maakond
EE008 Lõuna-Eesti Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, leibkonna tüüp, piirkond

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Leibkonna tüüp Piirkond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ühe või enama sõltuva lapsega üksikvanem Kogu Eesti 40 42,2 37,8 37,2 34,7 33,7 32 34,9 37,1 38,2 33,4 28,4
Ühe või enama sõltuva lapsega üksikvanem Põhja-Eesti 35,4 25,4 22,8 26,2 26,5 - 11,8 25,3 23,4 28,6 21,5 18,9
Ühe või enama sõltuva lapsega üksikvanem Kesk-Eesti 48,3 54,8 49,3 42,4 36,7 53,1 37,8 35,7 43,1 41,4 56,5 60,3
Ühe või enama sõltuva lapsega üksikvanem Kirde-Eesti 51,3 68,1 65,3 63,1 43,9 45,4 48 47,8 63,4 48,6 48,9 41,1
Ühe või enama sõltuva lapsega üksikvanem Lääne-Eesti 30,7 36,4 46,4 47,1 53,8 39,7 48,8 36 32,5 31,5 - 17,5
Ühe või enama sõltuva lapsega üksikvanem Lõuna-Eesti 36,7 41,1 36,8 35,5 34,9 42 45,5 43,5 48,5 52,2 46,8 40,2