Toimetulek ja heaolu » Paljulapseliste perede vaesus: Paljulapseliste perede vaesus piirkondade lõikes

Suhtelise vaesuse määr leibkonna tüübi lõikes: vähemalt kolme lapsega paar. Paljulapseliste perede osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Leibkond – ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksi elav isik.

Vähemalt kolme lapsega paar – leibkond, kuhu kuulub kaks täiskasvanut ja vähemalt kolm sõltuvat last.

Sõltuv laps – 0–17-aastane leibkonnaliige (uuringuaasta 1. jaanuari seisuga), samuti 18–24-aastane leibkonnaliige, kes elab vähemalt ühe vanemaga ning kelle peamine sotsiaalne seisund on mitteaktiivne.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Kasutatava regionaalse jaotuse aluseks on Eesti piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator. Andmed on avaldatud järgmiste piirkondade kaupa:
EE001 Põhja-Eesti Harju maakond
EE004 Lääne-Eesti Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond
EE006 Kesk-Eesti Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond
EE007 Kirde-Eesti Ida-Viru maakond
EE008 Lõuna-Eesti Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, leibkonna tüüp, piirkond

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Leibkonna tüüp Piirkond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vähemalt 3 sõltuva lapsega paar Kogu Eesti 22,5 19,9 19,7 26 17,2 22,7 17,9 18 21,4 25 26 20
Vähemalt 3 sõltuva lapsega paar Põhja-Eesti - - - 13,2 14,4 13,7 - - 18,1 26,9 18,8 18,4
Vähemalt 3 sõltuva lapsega paar Kesk-Eesti 31,2 37,3 23 49,3 23,8 17,9 17,6 17,5 27,8 - 19 12,7
Vähemalt 3 sõltuva lapsega paar Kirde-Eesti - 65,2 52,3 - - 40,8 35,2 29,2 37,5 33,4 41,8 29,4
Vähemalt 3 sõltuva lapsega paar Lääne-Eesti 24 30,2 30,7 27 22,5 25,1 22,6 27,6 13,8 19,4 23,6 18,4
Vähemalt 3 sõltuva lapsega paar Lõuna-Eesti 31,6 20,6 18,3 26,9 14,2 25,6 19,7 19,8 23,1 26,8 33,3 22