Tööturg » Registreeritud noored (16–24 a.) töötud: Registreeritud noored (16–24 a.) töötud kvartali lõpu seisuga

Töötukassas arvel olevate registreeritute noorte (16–24-aastased) töötute arv kvartali lõpu seisuga.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, kvartal

Allikas: Eesti Töötukassa

Aasta
Kvartal Vanusgrupp (töötud) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I kvartal 16-24 4267 2345 1719 2090 9399 15123 9292 7247 6087 - 4131
II kvartal 16-24 3176 1514 1341 1771 10824 11671 6837 5530 4484 3244 -
III kvartal 16-24 2784 1289 1462 2263 12346 9590 6073 4701 4062 3083 -
IV kvartal 16-24 2682 1072 1617 4368 13714 8758 6474 5014 4282 3423 -