Toimetulek ja heaolu » Sissetulek: Noorte (0–26 a.) aasta ekvivalentnetosissetulek

Aasta ekvivalentsnetoissetulek — aasta leibkonna sissetulek arvestatud palgatöö eest ja individuaalsest töisest tegevusest saadud sissetuleku, omanditulu, sotsiaalsete siirete, teistelt leibkondadelt saadud regulaarsete rahaliste maksete ja enammakstud tulumaksu tagastuse summana, kust on maha arvatud leibkonna poolt tehtud regulaarsed rahalised maksed teistele leibkondadele, varalt tasutud maksud ja tulumaksu juurdemaksed ning on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Mõõtühik: Euro

Esitamise lõiked: aasta, valuuta, vanusgrupp

Märkus: Andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Vanusgrupp (toimetulek) Valuuta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16-26 Euro 4615,51 5754,99 6710,98 7475,62 6614,86 6286,09 6954,21 7613,99 8831,08
16-26 Eesti kroon 72217 90046 105004 116968 103500 98356 - - -
0-26 Euro 4458,54 5491,99 6573,95 7390,93 6823,14 6631,66 7314,93 7966,87 9112,45
0-26 Eesti kroon 69761 85931 102860 115643 106759 103763 - - -
0-15 Euro 4298,63 5213,91 6428,3 7302,29 7028,56 6961,58 7647,21 8288,19 9340,41
0-15 Eesti kroon 67259 81580 100581 114256 109973 108925 - - -