Demograafia » Noorte surmade arv: Noorte (5–24 a.) surmade arv

Noorte (5–24-aastased) surmade arv ja osakaal noorte surmadest.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Vanusgrupp (populatsioon) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5-9 Arv 18 13 11 9 10 14 7 7 12 11 8 11
5-9 Osakaal 8,1 5,6 4,5 4,2 6,6 10,5 5,2 5,8 11,4 9,1 9,5 10
10-14 Arv 13 14 17 16 7 9 19 6 9 10 11 8
10-14 Osakaal 5,9 6 7 7,5 4,6 6,8 14,1 5 8,6 8,3 13,1 7,3
15-19 Arv 65 75 53 58 29 36 30 26 24 29 31 30
15-19 Osakaal 29,3 32,1 21,9 27,4 19,2 27,1 22,2 21,7 22,9 24 36,9 27,3
20-24 Arv 126 132 161 129 105 74 79 81 60 71 34 61
20-24 Osakaal 56,8 56,4 66,5 60,8 69,5 55,6 58,5 67,5 57,1 58,7 40,5 55,5
5-24 Arv 222 234 242 212 151 133 135 120 105 121 84 110
5-24 Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100