Demograafia » Noorte surmade arv: Noorte (5–24 a.) surmade arv soo lõikes

Noorte (5–24-aastased) surmade arv ja osakaal noorte surmadest.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Vanusgrupp (populatsioon) Sugu Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5-9 Mehed ja naised Arv 18 13 11 9 10 14 7 7 12 11 8 11
5-9 Mehed ja naised Osakaal 8,1 5,6 4,5 4,2 6,6 10,5 5,2 5,8 11,4 9,1 9,5 10
5-9 Mees Arv 11 7 7 8 2 7 5 4 7 8 4 6
5-9 Mees Osakaal 6,7 3,9 3,7 5 1,9 6,8 5 4,5 9,1 8,9 7 9,2
5-9 Naine Arv 7 6 4 1 8 7 2 3 5 3 4 5
5-9 Naine Osakaal 12,3 10,9 7,3 1,9 17,8 23,3 5,7 9,7 17,9 9,7 14,8 11,1
10-14 Mehed ja naised Arv 13 14 17 16 7 9 19 6 9 10 11 8
10-14 Mehed ja naised Osakaal 5,9 6 7 7,5 4,6 6,8 14,1 5 8,6 8,3 13,1 7,3
10-14 Mees Arv 7 9 9 10 6 5 12 4 3 6 5 5
10-14 Mees Osakaal 4,2 5 4,8 6,3 5,7 4,9 12 4,5 3,9 6,7 8,8 7,7
10-14 Naine Arv 6 5 8 6 1 4 7 2 6 4 6 3
10-14 Naine Osakaal 10,5 9,1 14,5 11,5 2,2 13,3 20 6,5 21,4 12,9 22,2 6,7
15-19 Mehed ja naised Arv 65 75 53 58 29 36 30 26 24 29 31 30
15-19 Mehed ja naised Osakaal 29,3 32,1 21,9 27,4 19,2 27,1 22,2 21,7 22,9 24 36,9 27,3
15-19 Mees Arv 47 58 42 40 22 29 18 18 16 20 21 14
15-19 Mees Osakaal 28,5 32,4 22,5 25 20,8 28,2 18 20,2 20,8 22,2 36,8 21,5
15-19 Naine Arv 18 17 11 18 7 7 12 8 8 9 10 16
15-19 Naine Osakaal 31,6 30,9 20 34,6 15,6 23,3 34,3 25,8 28,6 29 37 35,6
20-24 Mehed ja naised Arv 126 132 161 129 105 74 79 81 60 71 34 61
20-24 Mehed ja naised Osakaal 56,8 56,4 66,5 60,8 69,5 55,6 58,5 67,5 57,1 58,7 40,5 55,5
20-24 Mees Arv 100 105 129 102 76 62 65 63 51 56 27 40
20-24 Mees Osakaal 60,6 58,7 69 63,8 71,7 60,2 65 70,8 66,2 62,2 47,4 61,5
20-24 Naine Arv 26 27 32 27 29 12 14 18 9 15 7 21
20-24 Naine Osakaal 45,6 49,1 58,2 51,9 64,4 40 40 58,1 32,1 48,4 26 46,7
5-24 Mehed ja naised Arv 222 234 242 212 151 133 135 120 105 121 84 110
5-24 Mehed ja naised Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5-24 Mees Arv 165 179 187 160 106 103 100 89 77 90 57 65
5-24 Mees Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5-24 Naine Arv 57 55 55 52 45 30 35 31 28 31 27 45
5-24 Naine Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100