Tervis » Alaealised sünnitajad: Alaealised sünnitajad

Alaealiste sünnitajate arv vanuse (13-, 14-, 15-, 16-, 17-aastased) järgi.

Mõõtühik: absoluutarv, suhtarv 1000 samaealise naise kohta

Esitamise lõiked: aasta, vanus

Märkus: Kaasa arvatud naised, kes sünnitasid surnultsündinud lapse. Kaksikud sünnitanud naine on arvestatud ühe sünnitajana.

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Vanus (aasta lõikes) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
13 Arv 1 1 1 - 1 - - - 0 0 0 0
13 Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 0,12 0,15 0,16 - 0,16 - - - 0 0 0 0
14 Arv 2 3 4 2 2 - 1 1 1 1 2 5
14 Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 0,22 0,36 0,53 0,3 0,31 - 0,17 0,18 0,18 0,17 0,34 0,8
15 Arv 22 22 23 24 12 15 10 7 10 10 9 3
15 Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 2,2 2,42 2,76 3,2 1,79 2,34 1,61 1,21 1,79 1,79 1,55 0,5
16 Arv 74 66 89 68 59 48 39 30 39 39 23 23
16 Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 7 6,59 9,8 8,16 7,86 7,16 6,1 4,97 6,65 6,99 4,09 4,01
17 Arv 204 207 210 183 127 110 113 83 90 65 65 50
17 Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 19,08 19,59 20,97 20,15 15,24 14,65 16,87 13,33 14,71 11,09 11,59 8,9