Tervis » Vigastused ja mürgistused: Vigastused ja mürgistused välispõhjuste ja tegevuste lõikes

Vigastuste ja mürgistuste esmasjuhud noortel (0–14-aastased, 15-aastased ja vanemad) ja esmasjuhtude arv 100 000 elaniku kohta.

Vigastuste ja mürgistuste esmasjuhtude välispõhjused — väliskeskkonna tegurid, sündmused ja olukorrad, mis on põhjustanud vigastuse või mürgistuse. Klassifitseeritakse RHK-10 peatüki XX (V01-Y98) alusel.

Tegevus juhtumi toimumise ajal — tegevus, mille käigus patsient sai vigastuse või mürgistuse. Kodeeritakse RHK-10 XX peatüki välispõhjuse koodi 5. koha (0-4, 8,9) alusel.

Klassifikaatoriga saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi veebilehel. (http://www.sm.ee/index.php?id=771)

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, vigastuste ja mürgistuste põhjused, maakond

Allikas: Tervise Arengu Instituut

Märkus:
Kuna esmashaigusjuhtumite kohta esitatud andmed ei ole isikupõhised, vaid põhinevad agregeeritud aruannetel, siis on võimalik haigusjuhtude topeltregistreerimine erinevate tervishoiuasutuste
poolt.
1998.-2004.a. andmed on esitatud vanusrühmiti kokku, laste ja täiskasvanute kohta eraldi andmeid ei kogutud. 1998.-2001.a. andmete puhul ei ole esitatud soolist jaotust.

Muude õnnetusjuhtumite kategoriseerimisest:
1998.-2006.a. on juhuvigastuste välispõhjustest (V01-X59) eraldi välja toodud ainult sõidukiõnnetused (V01-V99) ja muud õnnetusjuhtumid (W00-X59). Kategooria 'Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59)' sisaldab kõiki juhuvigastusi kokku, välja arvatud sõidukiõnnetused (V01-V99).
Alates 2007.a. on kogutud eraldi andmeid järgmiste juhuvigastuste välispõhjuste (V01-X59) kohta: sõidukiõnnetused (V01-V99), kukkumine (W00-W19), mehhaanilise jõu toime (W20-W64), uppumine (W65-W74), suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09), tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19), juhuslik mürgistus (X40-X49), loodusjõudude toime (X30-X39) ja muud õnnetusjuhtumid (W75-W99, X20-X29, X50-X59).
'Muud õnnetusjuhtumid 2007.-2012.a. (W75-W99, X20-X29, X50-X59)' sisaldab muid juhuslikke hingamisohustusi, elektrivoolu, kiirguse, äärmuslike temperatuuride ning rõhu toimet, kokkupuudet mürgiste loomade ja taimedega, ülepingutust, reisimise ja puudusseisundite ning muude täpsustamata tegurite juhuslikku toimet.
2007. ja edasiste aastate kohta on eraldi välja arvutatud ka varasemate aastate kohta esitatud kategooria 'Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59)', mis sisaldab kõiki juhuvigastusi kokku, välja arvatud sõidukiõnnetused (V01-V99).

Aasta
Tegevused Välispõhjused Vanusegrupp (vigastus) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016
Tegevused kokku (0-9) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 19318,4 20145,8 22724,7 22616,8 20246,7 19652,4 20760,4 19967,8 20117,8 20205
Tegevused kokku (0-9) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 Absoluutarv 42697 41997 36256 42746 42146 41921 43172 42510 41729 42941
Tegevused kokku (0-9) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 10130,1 10586,4 11718,9 12387,5 11821,5 11329,5 12270,9 11954,8 14317,1 12800,6
Tegevused kokku (0-9) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 152413 160433 189440 186480 167939 160551 172260 165068 159002 141224
Tegevused kokku (0-9) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 17668,2 18180,1 20845,4 20682,3 18514,8 18227 19291,7 18478,6 19750 19928,8
Tegevused kokku (0-9) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 Absoluutarv 41352 40232 35199 41952 41380 41155 42389 41794 40966 42354
Tegevused kokku (0-9) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 9363,8 9621,3 10912 11651,2 11196,6 10761,9 11615,5 11381,7 13412,9 12169,9
Tegevused kokku (0-9) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 137809 142935 172996 169980 153491 148439 159309 152550 148960 134266
Tegevused kokku (0-9) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 100000 elaniku kohta 1038,4 1277,3 1532,5 1377,1 1296,8 1076,7 1104,7 938,3 771,9 874,7
Tegevused kokku (0-9) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 Absoluutarv 2265 2072 1519 1600 1839 1794 1858 1455 1601 1859
Tegevused kokku (0-9) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 625,7 615,4 754,8 659,2 591,3 548,1 497,5 452 621 574,6
Tegevused kokku (0-9) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad Absoluutarv 8811 10360 13447 11677 10434 8782 8504 7525 6897 6339
Tegevused kokku (0-9) Kukkumine (W00-W19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 8411,9 8594,7 8233,3 7348,8 7986,2 7556,8 9418,9 9305,6
Tegevused kokku (0-9) Kukkumine (W00-W19) 0-14 Absoluutarv .. .. 17035 20283 20376 19620 20255 19599 19537 19777
Tegevused kokku (0-9) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 5753,1 5978,6 5898,3 5318,9 6000,8 5762,1 6271,6 5559,7
Tegevused kokku (0-9) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 76664 75920 72840 63790 71690 67692 69651 61338
Tegevused kokku (0-9) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 7652,2 7747,3 6913,8 7829,1 8455,9 8373,1 8380,9 8563,6
Tegevused kokku (0-9) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 Absoluutarv .. .. 12651 15586 15186 16446 17025 17681 17384 18200
Tegevused kokku (0-9) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 3124,6 3694 3448,4 3564,7 3893,5 4030,9 5359,8 4833,8
Tegevused kokku (0-9) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 57454 59005 52356 57467 62896 62434 59524 53330
Tegevused kokku (0-9) Uppumine (W65-W74) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 14 11,4 6,6 26,9 11,6 3,6 3,4 0,9
Tegevused kokku (0-9) Uppumine (W65-W74) 0-14 Absoluutarv .. .. 19 17 8 73 16 6 7 2
Tegevused kokku (0-9) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 10,7 7,8 5,6 3 4,7 11,2 3,4 3,6
Tegevused kokku (0-9) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 145 110 73 115 89 95 38 40
Tegevused kokku (0-9) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 265,1 223,6 127 134,6 85 82,8 55,4 20,7
Tegevused kokku (0-9) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 Absoluutarv .. .. 245 327 274 115 195 104 115 44
Tegevused kokku (0-9) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 98,3 111,7 91,2 90,7 45,7 66,2 44 38,6
Tegevused kokku (0-9) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 2112 1862 1166 1365 655 874 489 426
Tegevused kokku (0-9) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 533,3 489,2 375,3 365,3 361,8 326,7 428,1 361,4
Tegevused kokku (0-9) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 Absoluutarv .. .. 1074 1252 1206 970 1092 1060 888 768
Tegevused kokku (0-9) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 264,2 308,4 291,3 284,7 267,2 268,3 207,9 168
Tegevused kokku (0-9) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 4145 3995 3203 3321 3040 2849 2309 1853
Tegevused kokku (0-9) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 151,2 157,2 138,6 146,2 132,8 117,5 90,2 61,2
Tegevused kokku (0-9) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 Absoluutarv .. .. 296 421 400 245 254 283 187 130
Tegevused kokku (0-9) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 70,8 90,6 124,5 132,4 111,2 81,9 85,5 65,2
Tegevused kokku (0-9) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 1154 1204 1349 1604 1356 1020 950 719
Tegevused kokku (0-9) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 75,1 84 58,6 130,1 59 74,9 15,9 16,9
Tegevused kokku (0-9) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 Absoluutarv .. .. 61 74 136 148 36 112 33 36
Tegevused kokku (0-9) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 20,8 22,8 22,3 32,1 28,5 36 27,6 23,6
Tegevused kokku (0-9) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 556 611 387 887 531 604 306 260
Tegevused kokku (0-9) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 2210,2 1998 1364,6 1169,2 1094,8 1004,9 585,3 723,7
Tegevused kokku (0-9) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 Absoluutarv .. .. 2299 2392 1955 1744 1658 1494 1214 1538
Tegevused kokku (0-9) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 814,6 778,2 723,7 787,4 766,4 673,1 792 902,9
Tegevused kokku (0-9) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 17319 15596 11683 11108 10548 9457 8796 9961
Tegevused kokku (0-9) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 16629,8 16902,9 19312,9 19305,3 17218 17150,3 18187 17540,2 18978,1 19054
Tegevused kokku (0-9) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 Absoluutarv 39087 38160 33680 40352 39541 39361 40531 40339 39365 40495
Tegevused kokku (0-9) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 8738,1 9005,9 10157,1 10992 10605,3 10213,8 11118 10929,7 12791,9 11595,3
Tegevused kokku (0-9) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 128998 132575 159549 158303 143057 139657 150805 145025 142063 127927
Tegevused kokku (0-9) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 100000 elaniku kohta 60,3 68,4 111,4 110,5 125,1 105 94,2 190,4 13 19,8
Tegevused kokku (0-9) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 Absoluutarv 24 34 28 45 43 49 43 41 27 42
Tegevused kokku (0-9) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 44,4 43,6 87,5 90,7 88 89,1 97,4 100,9 96,4 95,4
Tegevused kokku (0-9) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad Absoluutarv 678 708 1294 1291 1362 1236 1230 1846 1071 1052
Tegevused kokku (0-9) Rünne (X85-Y09) 0-14 100000 elaniku kohta 1078,9 1104 1355,7 1394 1259,1 1056,2 1169,9 1017,6 295 204,7
Tegevused kokku (0-9) Rünne (X85-Y09) 0-14 Absoluutarv 601 734 694 614 610 628 551 514 612 435
Tegevused kokku (0-9) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 429,1 364,1 470,4 454,6 380,1 335,9 397,3 350,8 692,7 486,3
Tegevused kokku (0-9) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad Absoluutarv 9305 8802 11129 11304 9922 8312 9505 8241 7693 5365
Tegevused kokku (0-9) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 510,9 793,3 412,3 430 347,6 264,2 204,6 281,3 59,8 51,8
Tegevused kokku (0-9) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv 720 997 335 135 113 89 189 161 124 110
Tegevused kokku (0-9) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 292,8 557,5 249,1 191,1 156,7 142,6 160,8 121,3 115,1 49
Tegevused kokku (0-9) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 4621 7988 4021 3905 3164 2564 2216 2431 1278 541
Tegevused kokku (0-9) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Tegevused kokku (0-9) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv - - - - - - - - - -
Tegevused kokku (0-9) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Tegevused kokku (0-9) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv - - - - - - - - - -
Sportlik tegevus (0) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 2062,5 2265 2339,7 2299,6 2391,6 2327,1 2590,3 2516,9 3264,3 3667,8
Sportlik tegevus (0) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 Absoluutarv 6824 6452 5269 6309 6601 6966 7715 7727 6771 7795
Sportlik tegevus (0) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 979,1 1020,1 939,9 946,2 1047,7 1009,9 1122,8 1076,8 1210,9 1143,2
Sportlik tegevus (0) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 13264 15081 16055 14756 15727 14651 16272 15403 13448 12612
Sportlik tegevus (0) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 1982,8 2175,9 2300,2 2249,7 2341,3 2274,1 2558,8 2476,4 3248,4 3658,8
Sportlik tegevus (0) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 Absoluutarv 6714 6299 5163 6283 6572 6910 7630 7660 6738 7776
Sportlik tegevus (0) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 939,4 985 928,5 933,2 1026,4 995,3 1109,5 1063,4 1196,6 1135,8
Sportlik tegevus (0) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 12584 14423 15833 14379 15292 14274 16068 15126 13289 12531
Sportlik tegevus (0) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 100000 elaniku kohta 71,3 96,3 81,5 74,2 124,6 75,1 154,6 147,3 63,2 70,1
Sportlik tegevus (0) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 Absoluutarv 158 121 100 110 189 206 774 589 131 149
Sportlik tegevus (0) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 33,7 23,7 24,4 29,9 28,9 38,8 57,6 53,6 51,1 79,7
Sportlik tegevus (0) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad Absoluutarv 535 653 583 565 791 536 591 698 567 879
Sportlik tegevus (0) Kukkumine (W00-W19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 1161,5 1129,5 1235 1174,7 1214,4 1122,6 1516,7 1666,6
Sportlik tegevus (0) Kukkumine (W00-W19) 0-14 Absoluutarv .. .. 2767 3471 3444 3399 3396 3300 3146 3542
Sportlik tegevus (0) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 558,7 518 611,7 539,1 585,9 521 567,8 534,5
Sportlik tegevus (0) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 8480 7257 8590 7721 8271 7304 6306 5897
Sportlik tegevus (0) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 849,1 838,4 847,9 895,4 1068,6 1111,2 1602,5 1806,8
Sportlik tegevus (0) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 Absoluutarv .. .. 1967 2307 2503 3078 3187 3577 3324 3840
Sportlik tegevus (0) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 280 293,8 299,4 358,1 415,1 440,9 499,9 409,1
Sportlik tegevus (0) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 5333 5007 4899 5023 6368 6392 5552 4513
Sportlik tegevus (0) Uppumine (W65-W74) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 0,6 0,2 0,5 4,7 0,5 0,3 0 0
Sportlik tegevus (0) Uppumine (W65-W74) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 0 0 0 1 0 0 0
Sportlik tegevus (0) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0,7 1,4 0,1 0 0,1 0 0,1 0
Sportlik tegevus (0) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 9 11 4 29 3 2 1 0
Sportlik tegevus (0) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 21,2 19,1 5,6 9,2 3,2 0,5 1 0
Sportlik tegevus (0) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 Absoluutarv .. .. 25 14 40 7 10 0 2 0
Sportlik tegevus (0) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 1,5 7,7 3,8 2,1 1,7 2,1 0,8 0,2
Sportlik tegevus (0) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 118 160 22 65 22 18 9 2
Sportlik tegevus (0) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 13,5 14,3 9,3 12,6 22,8 6 4,3 4,2
Sportlik tegevus (0) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 Absoluutarv .. .. 71 84 75 34 53 32 9 9
Sportlik tegevus (0) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 7,2 20,8 20,9 8,2 4,4 3,1 3,7 2,6
Sportlik tegevus (0) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 65 154 132 102 119 27 41 29
Sportlik tegevus (0) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 7,9 10,8 6 12,7 4,2 8,4 3,4 1,4
Sportlik tegevus (0) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 Absoluutarv .. .. 3 35 37 3 27 15 7 3
Sportlik tegevus (0) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0,3 6,3 7,6 6,7 2,3 3,8 2,3 0,5
Sportlik tegevus (0) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 48 77 54 124 15 64 26 6
Sportlik tegevus (0) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 6,1 11,4 3,7 5,8 4,8 5,5 2,4 0
Sportlik tegevus (0) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 Absoluutarv .. .. 1 3 18 6 2 5 5 0
Sportlik tegevus (0) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0,4 0,4 1,4 0,8 1,6 0,6 1 0,5
Sportlik tegevus (0) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 40 71 15 36 39 33 11 6
Sportlik tegevus (0) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 158,9 151,8 108,7 83,8 85,6 74,5 55 109,6
Sportlik tegevus (0) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 Absoluutarv .. .. 229 259 266 177 180 142 114 233
Sportlik tegevus (0) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 55,2 54,8 52,7 41,5 40,9 38,3 69,9 108,7
Sportlik tegevus (0) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 1157 1077 785 638 640 588 776 1199
Sportlik tegevus (0) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 1911,5 2079,6 2218,7 2175,5 2216,7 2199 2404,2 2329,1 3185,3 3588,7
Sportlik tegevus (0) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 Absoluutarv 6556 6178 5063 6173 6383 6704 6856 7071 6607 7627
Sportlik tegevus (0) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 905,7 961,3 904,1 903,3 997,5 956,5 1051,9 1009,9 1145,5 1056,1
Sportlik tegevus (0) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 12049 13770 15250 13814 14501 13738 15477 14428 12722 11652
Sportlik tegevus (0) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 100000 elaniku kohta 0,6 3 1,4 1,3 2,7 0,5 1,6 13,6 1 0
Sportlik tegevus (0) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 Absoluutarv 0 3 0 0 1 7 6 1 2 0
Sportlik tegevus (0) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 0,6 0,3 0 0 1,1 1,4 3,5 4,5 2,6 2
Sportlik tegevus (0) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad Absoluutarv 8 18 9 8 24 6 29 115 29 22
Sportlik tegevus (0) Rünne (X85-Y09) 0-14 100000 elaniku kohta 7,9 29,2 27,3 31,2 35,3 26,9 14,1 13,1 12,5 7,1
Sportlik tegevus (0) Rünne (X85-Y09) 0-14 Absoluutarv 9 34 96 10 26 19 33 30 26 15
Sportlik tegevus (0) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 3,9 5,7 10,9 12,2 15,7 6,3 5,6 5,8 10,3 4,4
Sportlik tegevus (0) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad Absoluutarv 69 190 152 271 305 193 94 92 114 48
Sportlik tegevus (0) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 71,1 56,9 10,8 17,4 12,2 25,6 15,8 13,8 2,4 1,9
Sportlik tegevus (0) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv 101 116 10 16 2 30 46 36 5 4
Sportlik tegevus (0) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 35,3 29,1 0,6 0,8 4,5 6,9 4,1 3 1,4 1
Sportlik tegevus (0) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 603 450 61 98 106 178 81 70 16 11
Sportlik tegevus (0) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Sportlik tegevus (0) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv - - - - - - - - - -
Sportlik tegevus (0) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Sportlik tegevus (0) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv - - - - - - - - - -
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 8396,8 9794 9837,4 10245,7 9370,8 8934,3 9812,8 9011,1 10095,8 9938
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 Absoluutarv 22988 25737 19801 24030 24236 22960 23278 22836 20941 21121
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 5035,5 5825 5874,4 6178,9 5966,2 5638,6 6592,9 5905,7 6666,6 6608,1
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 66402 77565 83651 83870 76528 72558 84167 74443 74037 72905
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 7774,9 8985,4 9042,5 9404,8 8493,2 8248,3 9085,7 8281,6 9931,9 9782,3
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 Absoluutarv 22433 25117 19367 23623 23823 22606 22880 22466 20601 20790
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 4787,2 5377,4 5499,5 5871,9 5712,2 5392,7 6262,5 5617,4 6208,1 6234,5
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 61240 69896 76442 76853 69679 66908 77724 68277 68945 68783
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 100000 elaniku kohta 426,8 562,4 596,6 603,5 543,9 469,8 489,1 374,3 327,4 318,1
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 Absoluutarv 889 841 543 649 738 714 770 569 679 676
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 306,5 295,5 293,5 320,1 304,7 203,5 213,4 187,7 274,6 250,6
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad Absoluutarv 4021 4810 5281 5393 4814 3647 3769 3065 3050 2765
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Kukkumine (W00-W19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 4037,2 4394,2 4134,2 3639 4209,4 3705,4 4874,1 4731,2
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Kukkumine (W00-W19) 0-14 Absoluutarv .. .. 9858 11927 12488 11350 11406 11037 10110 10055
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 3207,6 3196 3123 2955,7 3529,2 3054,2 3117,2 3162,2
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 38315 38255 35469 32243 39652 33380 34619 34887
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 3279,3 3375,7 3065,9 3527,3 3766,2 3699,2 4167,3 4141,1
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 Absoluutarv .. .. 7513 9331 8793 9177 9302 9467 8644 8801
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 1558 1976,1 1859,7 1802,4 2020,3 1988,1 2436,7 2371,8
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 24101 25792 23516 25520 28322 27390 27061 26167
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Uppumine (W65-W74) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 9,1 7,4 3,7 5,8 2,6 1,3 3,4 0,5
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Uppumine (W65-W74) 0-14 Absoluutarv .. .. 12 7 4 10 12 3 7 1
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 4 3,2 2,8 1,8 2,5 1,7 0,7 0,8
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 74 62 39 39 22 17 8 9
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 91,8 72,9 75,4 52,4 44,3 38,4 41 12,2
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 Absoluutarv .. .. 74 129 137 68 88 55 85 26
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 20,3 28,8 34,2 50,6 30,6 20,3 22,6 20,4
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 644 530 575 617 403 325 251 225
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 225,6 215,9 194,5 197,8 181,8 148,3 243,5 210,3
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 Absoluutarv .. .. 555 700 764 646 599 695 505 447
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 128,6 131 131,9 130,9 139 130 94,2 78
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 1774 1579 1385 1512 1511 1137 1046 860
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 57,6 43,6 54,4 81,9 59,5 55,9 55 43,3
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 Absoluutarv .. .. 107 137 207 111 103 141 114 92
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 31,2 32 55,2 62,4 65,2 42 44,8 28,6
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 476 363 525 841 727 500 497 316
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 38 35,2 21,1 60,6 24,7 26,2 9,2 8,5
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 Absoluutarv .. .. 35 47 36 100 22 33 19 18
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 9,8 12,9 6,7 14,8 15,4 6 10,1 10,9
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 272 264 143 381 240 171 112 120
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 707,2 656,4 400,1 213,6 308,1 232,5 211,2 317,1
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 Absoluutarv .. .. 670 696 656 430 578 466 438 674
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 246,4 171,9 194 170,6 246,9 187,5 207,2 311,3
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 5505 4615 3213 2108 3078 2292 2301 3434
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 7348,1 8423 8445,9 8801,2 7949,3 7778,5 8596,6 7907,3 9604,5 9464,2
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 Absoluutarv 21544 24276 18824 22974 23085 21892 22110 21897 19922 20114
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 4480,7 5081,9 5206 5551,8 5407,5 5189,2 6049,1 5429,7 5933,4 5983,9
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 57219 65086 71161 71460 64865 63261 73955 65212 65895 66018
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 100000 elaniku kohta 18,1 25,9 44 39,1 45,6 37,1 42,3 102,4 6,7 12,7
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 Absoluutarv 15 15 5 12 18 15 24 17 14 27
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 10,5 21,2 32,9 26,8 25,9 30,2 47 57,4 43,9 48
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad Absoluutarv 175 300 505 423 450 430 571 1020 487 530
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Rünne (X85-Y09) 0-14 100000 elaniku kohta 512,4 645 676,7 675,3 673 563,3 609,4 552,1 129,7 116,2
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Rünne (X85-Y09) 0-14 Absoluutarv 361 435 363 363 347 302 306 280 269 247
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 185,1 224,2 213,8 213,9 171,4 161,8 232,9 192,3 382 308,2
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad Absoluutarv 4208 5219 5388 5365 5056 4343 5116 4484 4242 3400
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 91,5 135 74,1 126,6 158,9 85,6 75,3 75 27,5 26,8
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv 179 170 66 32 48 37 68 73 57 57
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 52,7 202,2 128,2 66,3 56,6 53,9 50,5 38,6 32,7 17,4
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 779 2150 1316 1229 1343 877 756 662 363 192
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv - - - - - - - - - -
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Puhke- ja vaba aja tegevus (1) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv - - - - - - - - - -
Töötamine tasu eest (2) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 1086,2 1046,3 1101,3 906,2 686,6 939,9 1034,5 937,4 31,8 23,1
Töötamine tasu eest (2) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 Absoluutarv 31 30 54 103 64 157 158 99 66 49
Töötamine tasu eest (2) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 241,3 307,2 310,5 302,9 253,1 277,7 330,4 418,7 656,4 810,4
Töötamine tasu eest (2) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 8559 8735 9037 7698 6006 7648 8586 8640 7290 8941
Töötamine tasu eest (2) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 1039,8 1012,5 1054,3 870,2 656,3 894 988,7 899,9 30,4 22,1
Töötamine tasu eest (2) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 Absoluutarv 30 30 50 101 62 145 148 96 63 47
Töötamine tasu eest (2) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 231,5 300,3 300,2 284,7 246 268,3 316 406,2 633,8 785
Töötamine tasu eest (2) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 8197 8473 8674 7346 5769 7308 8210 8324 7039 8661
Töötamine tasu eest (2) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 100000 elaniku kohta 38,3 86,1 64,7 53,6 71,2 64 80,8 54,8 0,5 1,9
Töötamine tasu eest (2) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 Absoluutarv 12 0 2 6 0 22 15 17 1 4
Töötamine tasu eest (2) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 14,2 68,1 59,8 12,4 10,1 48,5 17,9 12,9 21,1 14,4
Töötamine tasu eest (2) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad Absoluutarv 332 1030 830 416 514 720 612 412 234 159
Töötamine tasu eest (2) Kukkumine (W00-W19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 229,5 221,3 149,1 209,1 241,1 201,1 15,9 11,3
Töötamine tasu eest (2) Kukkumine (W00-W19) 0-14 Absoluutarv .. .. 14 32 21 95 27 35 33 24
Töötamine tasu eest (2) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 101 125 112,8 84,4 125,8 184,4 166,9 212,2
Töötamine tasu eest (2) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 2141 2238 1710 1802 2356 2507 1854 2341
Töötamine tasu eest (2) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 588,8 478,2 368,6 506,4 597,2 581,1 13 6,6
Töötamine tasu eest (2) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 Absoluutarv .. .. 32 38 37 15 33 32 27 14
Töötamine tasu eest (2) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 119,7 130,3 106,1 112,1 135,2 174,1 398,6 470
Töötamine tasu eest (2) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 4496 3867 3009 3923 4621 4782 4427 5185
Töötamine tasu eest (2) Uppumine (W65-W74) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 0 0 0 2,1 0,3 0,3 0 0
Töötamine tasu eest (2) Uppumine (W65-W74) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 0 0 0 1 0 0 0
Töötamine tasu eest (2) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0,1
Töötamine tasu eest (2) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 0 1 0 13 1 2 3 1
Töötamine tasu eest (2) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 22 3,9 4,2 8,7 3,9 3,9 1 0
Töötamine tasu eest (2) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 4 0 0 1 0 2 0
Töötamine tasu eest (2) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 7 1,4 0,7 4,8 1 8,4 1,9 2,3
Töötamine tasu eest (2) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 187 30 31 88 30 83 21 25
Töötamine tasu eest (2) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 62,4 41,5 9,8 14,7 17,9 10,4 0 0
Töötamine tasu eest (2) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 Absoluutarv .. .. 1 0 2 5 58 4 0 0
Töötamine tasu eest (2) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 6,6 9,9 4,6 7,6 24,6 12,2 9,4 10,4
Töötamine tasu eest (2) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 435 329 92 140 227 146 104 115
Töötamine tasu eest (2) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 9,8 8,7 9 5,6 9,9 6,2 0 0
Töötamine tasu eest (2) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 3 0 0 1 8 0 0
Töötamine tasu eest (2) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0,7 0,7 2,7 3,4 2,1 4,4 5,8 6,2
Töötamine tasu eest (2) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 66 56 75 59 75 61 64 68
Töötamine tasu eest (2) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 5,3 4,7 1,9 1,5 3,4 3,1 0 0
Töötamine tasu eest (2) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Töötamine tasu eest (2) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0 1,1 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 1,9
Töötamine tasu eest (2) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 33 37 17 11 23 21 8 21
Töötamine tasu eest (2) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 71,9 58,4 42,5 81,9 34,3 39,2 0 2,4
Töötamine tasu eest (2) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 Absoluutarv .. .. 1 18 2 8 12 0 0 5
Töötamine tasu eest (2) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 5,4 3,8 8,3 7,3 9,2 9,6 29,2 67,6
Töötamine tasu eest (2) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 486 372 321 552 265 310 324 746
Töötamine tasu eest (2) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 1001,6 926,4 989,6 816,7 585,1 830 907,9 845,2 29,9 20,2
Töötamine tasu eest (2) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 Absoluutarv 18 30 48 95 62 123 133 79 62 43
Töötamine tasu eest (2) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 217,3 232,1 240,4 272,3 235,9 219,8 298,1 393,3 612,7 770,6
Töötamine tasu eest (2) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 7865 7443 7844 6930 5255 6588 7598 7912 6805 8502
Töötamine tasu eest (2) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 100000 elaniku kohta 0,2 0,3 0,3 0,3 0 6,8 1,1 2,8 1,4 0
Töötamine tasu eest (2) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 Absoluutarv 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Töötamine tasu eest (2) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 0 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,7 -0,3 0,4
Töötamine tasu eest (2) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad Absoluutarv 1 2 2 2 3 44 8 22 -3 4
Töötamine tasu eest (2) Rünne (X85-Y09) 0-14 100000 elaniku kohta 39,2 22,8 29,8 23,6 20,8 18,4 40,4 34,5 0 0,5
Töötamine tasu eest (2) Rünne (X85-Y09) 0-14 Absoluutarv 1 0 2 2 2 11 5 2 0 1
Töötamine tasu eest (2) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 5,4 6 9,6 10,1 6,6 8,7 12,4 10,2 22,2 24,1
Töötamine tasu eest (2) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad Absoluutarv 285 186 253 217 174 165 333 283 247 266
Töötamine tasu eest (2) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 7 10,7 16,8 12,1 9,5 20,8 4,4 0,2 0 0,5
Töötamine tasu eest (2) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv 0 0 2 0 0 1 4 1 0 1
Töötamine tasu eest (2) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 4,4 1 0,7 8,1 0,1 0,4 1,7 1,6 0,6 0,9
Töötamine tasu eest (2) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 76 74 108 133 60 131 35 11 7 10
Töötamine tasu eest (2) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Töötamine tasu eest (2) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv - - - - - - - - - -
Töötamine tasu eest (2) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Töötamine tasu eest (2) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv - - - - - - - - - -
Tasustamata töö (3) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 1776,2 1359,5 1009,7 1039,3 1015,8 971,7 1071,9 917,9 210,7 191,5
Tasustamata töö (3) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 Absoluutarv 1427 792 347 647 596 497 582 513 437 407
Tasustamata töö (3) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 437,8 477,4 265,8 302,9 353,2 334,4 406,3 335,6 616,6 548,8
Tasustamata töö (3) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 12934 11161 7852 7981 8233 7908 8931 7520 6848 6055
Tasustamata töö (3) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 1714,5 1290,7 913,3 982,8 961,6 914 1008,7 846,6 202 186,8
Tasustamata töö (3) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 Absoluutarv 1385 779 345 640 590 483 573 502 419 397
Tasustamata töö (3) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 417,1 457,9 231,5 278,3 341,7 330,7 376,4 322,4 587,5 544,2
Tasustamata töö (3) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 12437 10602 7007 7461 7820 7538 8337 6998 6525 6004
Tasustamata töö (3) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 100000 elaniku kohta 98,4 172,2 146,5 127,6 108,5 35,6 33 22,7 4,3 1,9
Tasustamata töö (3) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 Absoluutarv 50 79 12 10 7 12 13 59 9 4
Tasustamata töö (3) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 12,8 23,3 15,7 19,8 12,3 37,4 35,7 31,9 25,4 10,1
Tasustamata töö (3) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad Absoluutarv 663 1167 1014 925 755 475 444 306 282 111
Tasustamata töö (3) Kukkumine (W00-W19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 153,6 206,7 241,7 198,8 228 165,6 82 69,2
Tasustamata töö (3) Kukkumine (W00-W19) 0-14 Absoluutarv .. .. 95 293 283 193 239 195 170 147
Tasustamata töö (3) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 107,9 139,4 145,9 128,1 139,9 119,3 147,9 124,9
Tasustamata töö (3) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 1636 1989 2259 1951 2163 1669 1642 1378
Tasustamata töö (3) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 302,2 341,8 399 614,6 695,6 608,4 103,2 107,3
Tasustamata töö (3) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 Absoluutarv .. .. 157 231 279 257 303 222 214 228
Tasustamata töö (3) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 76,9 95,2 135,5 120,2 171,3 137,6 383,9 371
Tasustamata töö (3) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 2278 2575 3166 4410 5216 4504 4264 4093
Tasustamata töö (3) Uppumine (W65-W74) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 0,3 0 0,2 0,3 0 0 0 0
Tasustamata töö (3) Uppumine (W65-W74) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasustamata töö (3) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Tasustamata töö (3) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 2 0 1 2 0 0 0 1
Tasustamata töö (3) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 34,7 27,7 1,9 6,3 2,6 2,4 0,5 0
Tasustamata töö (3) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 Absoluutarv .. .. 1 29 0 0 0 1 1 0
Tasustamata töö (3) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 5,6 0,6 1,5 0,7 0,3 0,3 1,6 2,4
Tasustamata töö (3) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 255 147 23 44 18 16 18 26
Tasustamata töö (3) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 51,2 31,7 19,3 9,8 14,5 13,8 7,2 2,4
Tasustamata töö (3) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 Absoluutarv .. .. 50 53 12 10 8 12 15 5
Tasustamata töö (3) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 16,2 9,8 32,4 29,7 10,4 18,9 9,5 7,3
Tasustamata töö (3) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 385 214 339 262 156 206 106 80
Tasustamata töö (3) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 9,8 14,5 8,5 3,4 10,5 4,2 2,9 1,4
Tasustamata töö (3) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 17 2 0 2 2 6 3
Tasustamata töö (3) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 2 1,8 1,5 3,2 4,7 3,8 3,7 3,1
Tasustamata töö (3) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 75 86 62 44 96 51 41 34
Tasustamata töö (3) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 0 4,7 4 12,9 2,1 2,1 0 0
Tasustamata töö (3) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 0 0 1 3 1 0 0
Tasustamata töö (3) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 1,1 0,1 1,4 1,1 0,6 0 1 0,6
Tasustamata töö (3) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 8 30 35 87 14 12 11 7
Tasustamata töö (3) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 215 228,3 178,4 32,2 22,5 27,4 1,9 4,7
Tasustamata töö (3) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 Absoluutarv .. .. 30 7 7 10 5 10 4 10
Tasustamata töö (3) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 6,1 11,6 11,1 10,3 13,5 10,6 14,5 24,8
Tasustamata töö (3) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 1354 1495 1180 263 230 234 161 274
Tasustamata töö (3) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 1616 1118,5 766,7 855,3 853,1 878,4 975,7 823,9 197,7 184,9
Tasustamata töö (3) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 Absoluutarv 1335 700 333 630 583 471 560 443 410 393
Tasustamata töö (3) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 404,3 434,6 215,7 258,5 329,4 293,3 340,7 290,6 562,1 534,1
Tasustamata töö (3) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 11774 9435 5993 6536 7065 7063 7893 6692 6243 5893
Tasustamata töö (3) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 100000 elaniku kohta 1,6 0,6 0,2 1 0,8 0,3 0,8 0,5 0 0
Tasustamata töö (3) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 Absoluutarv 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasustamata töö (3) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 0 0,6 0 0 0 0 0,4 0,4 0,5 0,7
Tasustamata töö (3) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad Absoluutarv 10 6 1 6 5 2 8 6 6 8
Tasustamata töö (3) Rünne (X85-Y09) 0-14 100000 elaniku kohta 42,4 16,6 35,3 15,1 9,2 11 16,2 11,8 8,2 3,8
Tasustamata töö (3) Rünne (X85-Y09) 0-14 Absoluutarv 32 4 2 2 6 14 8 10 17 8
Tasustamata töö (3) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 1,8 3,7 10,3 3,4 6,7 3,2 15 9,8 10,5 3,1
Tasustamata töö (3) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad Absoluutarv 248 127 292 116 99 77 198 132 117 34
Tasustamata töö (3) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 17,8 51,6 61 40,4 44,3 46,4 46,2 59 0,5 0,9
Tasustamata töö (3) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv 10 7 0 5 0 0 1 1 1 2
Tasustamata töö (3) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 18,9 15,3 24 21,2 4,8 0,4 14,5 3 18 0,8
Tasustamata töö (3) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 239 426 552 398 309 291 388 384 200 9
Tasustamata töö (3) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Tasustamata töö (3) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv - - - - - - - - - -
Tasustamata töö (3) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Tasustamata töö (3) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv - - - - - - - - - -
Eluks vajalik tegevus (4) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 383,6 374,5 352,2 437,5 414,6 271,3 285,3 228,3 188 172,2
Eluks vajalik tegevus (4) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 Absoluutarv 468 380 444 703 429 342 539 315 390 366
Eluks vajalik tegevus (4) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 235,7 205,6 214,5 334,1 267,3 189,1 265,8 166 156,7 147,4
Eluks vajalik tegevus (4) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 3657 3447 3290 4407 4053 2686 3110 2265 1740 1626
Eluks vajalik tegevus (4) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 334,9 336,8 323,4 418,4 406,9 255,7 259,3 208,7 183,7 166,1
Eluks vajalik tegevus (4) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 Absoluutarv 445 359 366 684 419 331 519 304 381 353
Eluks vajalik tegevus (4) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 213 187,6 181,7 296,1 264,5 180,1 263,4 163 151,1 140,4
Eluks vajalik tegevus (4) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 3208 3102 2953 4035 3995 2536 2952 2134 1678 1549
Eluks vajalik tegevus (4) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 100000 elaniku kohta 14,8 17,9 13,2 12,5 10 18,7 13,1 9,6 5,3 6,6
Eluks vajalik tegevus (4) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 Absoluutarv 39 21 5 19 9 11 19 3 11 14
Eluks vajalik tegevus (4) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 8,3 8 2,9 4,6 6,3 4,1 9,2 4,7 5,3 9,2
Eluks vajalik tegevus (4) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad Absoluutarv 114 149 98 92 98 134 127 89 59 101
Eluks vajalik tegevus (4) Kukkumine (W00-W19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 124,8 153,8 191,4 87,4 104,1 98,2 91,6 87,5
Eluks vajalik tegevus (4) Kukkumine (W00-W19) 0-14 Absoluutarv .. .. 98 301 171 152 269 143 190 186
Eluks vajalik tegevus (4) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 94,8 147,7 150,5 88,2 141,7 87,6 77,3 68,3
Eluks vajalik tegevus (4) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 1360 1712 2092 1017 1379 1081 858 753
Eluks vajalik tegevus (4) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 119,9 206,2 164,1 116,2 93,6 75,2 68,5 55,5
Eluks vajalik tegevus (4) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 Absoluutarv .. .. 81 285 191 135 185 119 142 118
Eluks vajalik tegevus (4) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 36,9 101,6 84,7 65 85,2 49,5 51,8 47,1
Eluks vajalik tegevus (4) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 931 1724 1432 1048 998 694 575 520
Eluks vajalik tegevus (4) Uppumine (W65-W74) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 0 0 0,2 1,3 0,3 0 0 0
Eluks vajalik tegevus (4) Uppumine (W65-W74) 0-14 Absoluutarv .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0
Eluks vajalik tegevus (4) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Eluks vajalik tegevus (4) Uppumine (W65-W74) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 0 1 1 9 2 0 0 0
Eluks vajalik tegevus (4) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 3,2 5,6 5 6 2,7 3,7 1,9 0
Eluks vajalik tegevus (4) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 0-14 Absoluutarv .. .. 26 32 2 1 5 2 4 0
Eluks vajalik tegevus (4) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 4 7,4 1 0,6 1,7 1,6 2,5 0,6
Eluks vajalik tegevus (4) Suitsu, tule ja leekide toime (X00-X-09) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 23 56 36 40 24 32 28 7
Eluks vajalik tegevus (4) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 16,8 33,1 21,1 9,5 12,4 12,3 7,2 6,1
Eluks vajalik tegevus (4) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 0-14 Absoluutarv .. .. 50 33 22 12 22 10 15 13
Eluks vajalik tegevus (4) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 16,6 10,6 9,5 9,3 10,6 7,7 5,9 5,5
Eluks vajalik tegevus (4) Tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 174 249 177 113 130 120 65 61
Eluks vajalik tegevus (4) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 1,3 1,3 7,9 1,3 8,6 3,6 3,4 1,4
Eluks vajalik tegevus (4) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 0-14 Absoluutarv .. .. 3 4 5 6 3 13 7 3
Eluks vajalik tegevus (4) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 1,5 2,8 3,2 1,8 6,9 3,7 2,6 1,2
Eluks vajalik tegevus (4) Juhuslik mürgistus (X40-X49) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 16 24 67 15 99 35 29 13
Eluks vajalik tegevus (4) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 1 0,3 1,8 4,4 1 0,8 0 0
Eluks vajalik tegevus (4) Loodusjõudude toime (X30-X39) 0-14 Absoluutarv .. .. 1 1 7 0 0 0 0 0
Eluks vajalik tegevus (4) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 0,8 0,6 0,4 0,1 0,7 0 0 0,5
Eluks vajalik tegevus (4) Loodusjõudude toime (X30-X39) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 11 5 7 28 11 5 0 5
Eluks vajalik tegevus (4) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 43,2 5,5 5,5 11 23,6 5,3 5,8 8,9
Eluks vajalik tegevus (4) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 0-14 Absoluutarv .. .. 102 9 12 14 16 14 12 19
Eluks vajalik tegevus (4) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 24,1 20,5 8,8 11 7,3 8,4 5,8 8,1
Eluks vajalik tegevus (4) Muud õnnetusjuhtumid 2007-2009.a (W75-W99, X20-X29, X50-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 340 172 85 132 182 78 64 89
Eluks vajalik tegevus (4) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 320,1 319 310,2 405,8 396,9 237 246,2 199,1 178,4 159,5
Eluks vajalik tegevus (4) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 0-14 Absoluutarv 406 338 361 665 410 320 500 301 370 339
Eluks vajalik tegevus (4) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 204,7 179,5 178,8 291,4 258,2 176 254,2 158,3 145,8 131,2
Eluks vajalik tegevus (4) Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 3094 2953 2855 3943 3897 2402 2825 2045 1619 1448
Eluks vajalik tegevus (4) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 100000 elaniku kohta 1 2,6 0,2 0,2 0,2 1 0,6 1 0,5 0,5
Eluks vajalik tegevus (4) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 0-14 Absoluutarv 2 1 0 0 0 0 3 0 1 1
Eluks vajalik tegevus (4) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 3 2,5 0,1 0,1 0,1 1 0 0,3 0,5 0,9
Eluks vajalik tegevus (4) Tahtlik enesekahjustamine (X60-X84) 15 ja vanemad Absoluutarv 26 33 2 2 2 13 1 8 5 10
Eluks vajalik tegevus (4) Rünne (X85-Y09) 0-14 100000 elaniku kohta 39,1 29,1 19,3 19 6,6 14,3 22,3 9,4 2,4 4,7
Eluks vajalik tegevus (4) Rünne (X85-Y09) 0-14 Absoluutarv 16 9 13 19 7 11 14 11 5 10
Eluks vajalik tegevus (4) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 16,8 8,7 14,6 17,3 2,5 7,5 2,1 2,6 4,5 4,9
Eluks vajalik tegevus (4) Rünne (X85-Y09) 15 ja vanemad Absoluutarv 352 236 212 223 52 131 139 65 50 54
Eluks vajalik tegevus (4) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 8,7 6,1 9,5 0 1 0,3 3,1 9,2 1,4 0,9
Eluks vajalik tegevus (4) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv 5 11 65 0 3 0 3 0 3 2
Eluks vajalik tegevus (4) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 2,9 6,8 18 20,5 0,1 0,6 0,3 0,1 0,6 1,2
Eluks vajalik tegevus (4) Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 71 76 123 147 4 6 18 58 7 13
Eluks vajalik tegevus (4) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Eluks vajalik tegevus (4) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 0-14 Absoluutarv - - - - - - - - - -
Eluks vajalik tegevus (4) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta - - - - - - - - - -
Eluks vajalik tegevus (4) Muu ja täpsustamata välispõhjus (Y10-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv - - - - - - - - - -
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 100000 elaniku kohta 5613 5306,4 8084,3 7688,5 6367,3 6208 5965,6 6356,3 6327,2 6212,4
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 0-14 Absoluutarv 10959 8606 10341 10954 10220 10999 10900 11020 13124 13203
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 3200,8 2751 4113,9 4322,6 3934 3879,8 3552,8 4052,1 5009,9 3542,7
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Välispõhjused kokku (V01-Y34) 15 ja vanemad Absoluutarv 47597 44444 69555 67768 57392 55100 51194 56797 55639 39085
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 100000 elaniku kohta 4821,4 4378,9 7211,7 6756,5 5655,5 5641 5390,5 5765,3 6153,6 6112,6
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 0-14 Absoluutarv 10345 7648 9908 10621 9914 10680 10639 10766 12764 12991
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 2775,6 2313,1 3770,6 3987 3605,8 3594,8 3287,7 3809,3 4635,8 3329,9
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Juhuvigastused kokku (V01-X59) 15 ja vanemad Absoluutarv 40143 36439 62087 59906 50936 49875 46018 51691 51484 36738
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 100000 elaniku kohta 388,8 342,4 630 505,7 438,6 413,4 334,1 329,7 371,2 476,2
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 0-14 Absoluutarv 1117 1010 857 806 896 829 267 218 770 1012
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 250,2 196,6 358,5 272,3 229 215,8 163,7 161,3 243,6 210,6
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Sõidukiõnnetus (V01-V99) 15 ja vanemad Absoluutarv 3146 2551 5641 4286 3462 3270 2961 2955 2705 2324
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Kukkumine (W00-W19) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 2705,3 2489,2 2281,9 2039,8 1989,3 2263,9 2838,6 2739,9
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Kukkumine (W00-W19) 0-14 Absoluutarv .. .. 4203 4259 3969 4431 4918 4889 5888 5823
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 1683,1 1852,5 1754,4 1523,4 1478,4 1795,5 2194,5 1457,7
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Kukkumine (W00-W19) 15 ja vanemad Absoluutarv .. .. 24732 24469 22720 19056 17869 21751 24372 16082
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 100000 elaniku kohta .. .. 2513 2507,1 2068,4 2169,1 2234,7 2298 2426,4 2446,3
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 0-14 Absoluutarv .. .. 2901 3394 3383 3784 4015 4264 5033 5199
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64) 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta .. .. 1053,1 1097 963,1 1107 1066,3 1240,7 1588,8 1164,9
Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) Mehhaanilise jõu toime (W20-W64)