Tervis » Seksuaalkäitumine: Koolinoorte seksuaalkäitumine soo lõikes

Viimase seksuaalvahekorra ajal koolinoor (13-, 15-aastased) kasutas ise või kasutas partner kondoomi.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, kondoomi kasutamine, sugu

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Sugu (poiss/tüdruk) Õppeaasta Kondoomi kasutamine Andmete liik 13 15 Kokku
Poisid ja tüdrukud 2005/2006 Kasutas kondoomi Kaalutud 82,8 85,5 84,9
Poisid ja tüdrukud 2005/2006 Kasutas kondoomi Kaalumata 79,1 85,5 84,4
Poisid ja tüdrukud 2005/2006 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud 17,2 14,5 15,1
Poisid ja tüdrukud 2005/2006 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata 20,9 14,5 15,6
Poisid ja tüdrukud 2009/2010 Kasutas kondoomi Kaalutud - - -
Poisid ja tüdrukud 2009/2010 Kasutas kondoomi Kaalumata 80 91,2 89,6
Poisid ja tüdrukud 2009/2010 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud - - -
Poisid ja tüdrukud 2009/2010 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata 20 8,8 10,4
Poisid ja tüdrukud 2013/2014 Kasutas kondoomi Kaalutud - - -
Poisid ja tüdrukud 2013/2014 Kasutas kondoomi Kaalumata 81,1 76 76,9
Poisid ja tüdrukud 2013/2014 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud - - -
Poisid ja tüdrukud 2013/2014 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata 18,9 24 23,1
Poisid 2005/2006 Kasutas kondoomi Kaalutud 87,6 89,3 88,9
Poisid 2005/2006 Kasutas kondoomi Kaalumata 87 89,2 88,8
Poisid 2005/2006 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud 12,4 10,7 11,1
Poisid 2005/2006 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata 13 10,8 11,2
Poisid 2009/2010 Kasutas kondoomi Kaalutud 84,4 92,4 90,9
Poisid 2009/2010 Kasutas kondoomi Kaalumata 84,4 92,4 90,9
Poisid 2009/2010 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud - - -
Poisid 2009/2010 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata 15,6 7,6 9,1
Poisid 2013/2014 Kasutas kondoomi Kaalutud - - -
Poisid 2013/2014 Kasutas kondoomi Kaalumata - - -
Poisid 2013/2014 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud - - -
Poisid 2013/2014 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata - - -
Tüdrukud 2005/2006 Kasutas kondoomi Kaalutud 69,8 80,7 79,2
Tüdrukud 2005/2006 Kasutas kondoomi Kaalumata 61,9 81,4 78,9
Tüdrukud 2005/2006 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud 30,2 19,3 20,8
Tüdrukud 2005/2006 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata 38,1 18,6 21,1
Tüdrukud 2009/2010 Kasutas kondoomi Kaalutud - - -
Tüdrukud 2009/2010 Kasutas kondoomi Kaalumata 72,2 90,3 88,5
Tüdrukud 2009/2010 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud - - -
Tüdrukud 2009/2010 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata 27,8 9,7 11,5
Tüdrukud 2013/2014 Kasutas kondoomi Kaalutud - - -
Tüdrukud 2013/2014 Kasutas kondoomi Kaalumata 84,2 74 75,4
Tüdrukud 2013/2014 Ei kasutanud kondoomi Kaalutud - - -
Tüdrukud 2013/2014 Ei kasutanud kondoomi Kaalumata 15,8 26 24,6