Haridus » Õpingute katkestajate arv kutsehariduses: Õpingute katkestajate (16–26 a.) arv kutsehariduses

Kutsehariduse õppekavadel katkestanud noorte (16–26 a.) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Vanusgrupp (haridus)
Õppeaasta 18-26 16-26
2006/2007 4702 -
2007/2008 4232 -
2008/2009 3762 3989
2009/2010 4152 4286
2010/2011 - 4606
2011/2012 - 4435
2012/2013 - 4226
2013/2014 - 4403
2014/2015 - 3828
2015/2016 - 3387
2016/2017 - 3323