Haridus » Õpingute lõpetajate arv kutsehariduses: Õpingute lõpetajate (16–26 a.) arv kutsehariduses

Kutsehariduse õppekavadel lõpetavate noorte (16–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Vanusgrupp (haridus)
Õppeaasta 18-26 16-26
2005/2006 5827 -
2006/2007 6146 -
2007/2008 5838 -
2008/2009 5932 5938
2009/2010 6066 6079
2010/2011 - 6494
2011/2012 - 6207
2012/2013 - 5586
2013/2014 - 5066
2014/2015 - 5021
2015/2016 - 4907
2016/2017 - 4787