Haridus » Õppurite arv kutsehariduses: Õppurite (16–26 a.) arv kutsehariduses

Kutsehariduse õppekavadel õppivate noorte (16–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Vanusgrupp (haridus)
Õppeaasta 18-26 16-26
2006/2007 14795 -
2007/2008 13850 -
2008/2009 14168 -
2009/2010 15861 24311
2010/2011 16662 23794
2011/2012 - 22262
2012/2013 - 20761
2013/2014 - 19742
2014/2015 - 18703
2015/2016 - 17823
2016/2017 - 17115
2017/2018 - 15966