Haridus » Õpingute katkestajate arv kõrghariduses: Õpingute katkestajate (18–26 a.) arv kõrghariduses

Kõrghariduse õppekavadel katkestanud noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Vanusgrupp (haridus)
Õppeaasta 18-26
2004/2005 6454
2005/2006 6040
2006/2007 6872
2007/2008 7112
2008/2009 6165
2009/2010 6740
2010/2011 6348
2011/2012 6240
2012/2013 6625
2013/2014 5794
2014/2015 5376
2015/2016 4872
2016/2017 4220