Haridus » Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavate noorte (18–26. a) osakaal: Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavate noorte (18–26. a) osakaal soo lõikes

Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavad noored – 18–26-aastane isik, kellel on põhiharidus või madalam haridus ja kes ei omanda tasemeharidust ega osale koolituses.
Protsent näitab osakaalu 18–26-aastaste hulgas.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu Vanusgrupp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised 18-26 14,9 16,1 16,6 15,2 14,4 12,0 11,3 11,3 11,4 12,3 11,3 11,4 11,7
Mees 18-26 19,0 21,2 22,8 20,9 18,9 15,3 14,0 14,7 15,7 16,7 13,7 14,9 15,1
Naine 18-26 10,6 10,7 10,0 9,2 9,3 8,4 8,4 7,5 6,7 7,6 8,9 7,8 8