Haridus » Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavate noorte (18–26. a) osakaal: Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavate noorte (18–26. a) osakaal rahvuse lõikes

Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavad noored – 18–26-aastane isik, kellel on põhiharidus või madalam haridus ja kes ei omanda tasemeharidust ega osale koolituses.
Protsent näitab osakaalu 18–26-aastaste hulgas.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Rahvus Vanusgrupp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rahvused kokku 18-26 12,7 14,4 15,1 14,1 13,6 11,5 10,8 10,7 10,5 11,6
Eestlane 18-26 11,7 15,7 15,5 15,2 14,3 12,1 11,3 11,5 10,8 12,8
Mitte-eestlane 18-26 15 11,4 14 11,7 11,9 9,9 9,5 8,7 9,9 7,9