Haridus » Täiendkoolitustel osalejate arv: Täiendkoolitustel osalejate arv soo lõikes

Koolitustel osalejate arv nelja viimase nädala jooksul 15–26-aastatse noorte hulgas.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, koolitusel osalemine, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu Koolitusel osalemine Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised Kokku Arv 242600 237100 233000 232000 226100 219000 213300 205800 192600 186200 177800 169100 16100
Mehed ja naised Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mehed ja naised Osalenud Arv 5800 5800 6400 12700 11400 11900 12700 14500 14000 9300 10600 17800 15500
Mehed ja naised Osalenud Osakaal 2,4 2,4 2,8 5,5 5 5,4 5,9 7 7,3 5 6 10,5 9,6
Mehed ja naised Osales tööalasel koolitusel (täiendus- või ümberõppekursusel, konverentsil või seminaril) Arv 1900 2700 2000 5800 5200 5400 6300 6900 7900 4400 5500 9400 8500
Mehed ja naised Osales tööalasel koolitusel (täiendus- või ümberõppekursusel, konverentsil või seminaril) Osakaal 0,8 1,2 0,9 2,5 2,3 2,5 2,9 3,4 4,1 2,4 3,1 5,5 5,3
Mehed ja naised Osales muul koolitusel Arv 3800 3000 4400 7000 6300 6500 6400 7600 6100 4900 5100 8400 7000
Mehed ja naised Osales muul koolitusel Osakaal 1,6 1,3 1,9 3 2,8 3 3 3,7 3,2 2,6 2,9 5 4,3
Mehed ja naised Mitteosalenud Arv 236900 231300 226600 219200 214700 207100 200700 191400 178500 176900 167100 151300 145500
Mehed ja naised Mitteosalenud Osakaal 97,6 97,6 97,2 94,5 95 94,6 94,1 93 92,7 95 94 89,5 90,4
Mees Kokku Arv 125400 121200 120200 120500 118900 114800 110300 107300 99700 96300 90800 87200 83200
Mees Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mees Osalenud Arv 2700 2200 2900 6000 4900 4900 4800 5700 5300 3800 4500 8800 7100
Mees Osalenud Osakaal 2,1 1,8 2,4 5 4,2 4,2 4,3 5,3 5,3 3,9 5 10 8,6
Mees Osales tööalasel koolitusel (täiendus- või ümberõppekursusel, konverentsil või seminaril) Arv .. .. .. 3000 2200 2400 2300 2800 3000 1900 2600 4300 4100
Mees Osales tööalasel koolitusel (täiendus- või ümberõppekursusel, konverentsil või seminaril) Osakaal .. .. .. 2,5 1,9 2,1 2,1 2,6 3 1,9 2,9 5 4,9
Mees Osales muul koolitusel Arv 1800 800 1900 3000 2700 2500 2500 2900 2300 1900 1900 4400 3100
Mees Osales muul koolitusel Osakaal 1,5 0,7 1,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,7 2,3 2 2,1 5 3,7
Mees Mitteosalenud Arv 122700 119000 117300 114400 114000 109900 105500 101600 94500 92500 86200 78500 76100
Mees Mitteosalenud Osakaal 97,9 98,2 97,6 95 95,8 95,8 95,7 94,7 94,7 96,1 94,9 90 91,4
Naine Kokku Arv 117200 115900 112800 111500 107200 104300 103000 98500 92800 89900 87000 81900 77800
Naine Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Naine Osalenud Arv 3100 3600 3500 6700 6500 7100 7900 8700 8700 5600 6100 9100 8300
Naine Osalenud Osakaal 2,6 3,1 3,1 6 6 6,8 7,6 8,8 9,4 6,2 7 11,1 10,7
Naine Osales tööalasel koolitusel (täiendus- või ümberõppekursusel, konverentsil või seminaril) Arv .. .. .. 2700 2900 3000 4000 4100 4900 2600 2900 5000 4400
Naine Osales tööalasel koolitusel (täiendus- või ümberõppekursusel, konverentsil või seminaril) Osakaal .. .. .. 2,4 2,7 2,9 3,9 4,1 5,3 2,8 3,4 6,1 5,7
Naine Osales muul koolitusel Arv 2000 2200 2500 4000 3500 4100 3900 4600 3800 3000 3200 4000 3900
Naine Osales muul koolitusel Osakaal 1,7 1,9 2,2 3,6 3,3 3,9 3,8 4,7 4,1 3,3 3,7 4,9 5
Naine Mitteosalenud Arv 114200 112300 109300 104800 100700 97200 95100 89800 84100 84400 80900 72800 69500
Naine Mitteosalenud Osakaal 97,4 96,9 96,9 94 94 93,2 92,4 91,2 90,6 93,8 93 88,9 89,3