Tervis » Erivajadustega noored: Erivajadustega noored soo lõikes

Esmase puudega (sügav, raske, keskmine) noored (alla 16-aastased, 16–24-aastased) 1. jaanuari seisuga.

Keskmine puue — inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik regulaarselt kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elukohta vähemalt korra nädalas.

Raske puue — inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet iga ööpäev.

Sügav puue — inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet kogu ööpäeva.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu Vanusgrupp (tervis) Puude raskusaste 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mehed ja naised 16-24 Kokku 619 632 741 599 687 903 958 967 1202 916 983
Mehed ja naised 16-24 Sügav 55 76 79 53 47 75 81 74 124 49 59
Mehed ja naised 16-24 Raske 281 264 342 312 284 350 349 403 478 367 392
Mehed ja naised 16-24 Keskmine 283 292 320 234 356 478 528 490 600 500 532
Mehed ja naised Alla 16 Kokku 1056 1105 1184 1236 1392 1845 1937 1946 2080 2247 2436
Mehed ja naised Alla 16 Sügav 79 136 145 121 111 146 103 100 96 85 95
Mehed ja naised Alla 16 Raske 571 572 686 783 767 921 1023 1025 1124 1151 1406
Mehed ja naised Alla 16 Keskmine 406 397 353 332 514 778 811 821 860 1011 935
Mees 16-24 Kokku 380 387 424 366 420 538 572 572 745 549 577
Mees 16-24 Sügav 36 54 50 33 32 50 49 43 79 33 43
Mees 16-24 Raske 182 163 208 192 179 212 235 254 319 227 243
Mees 16-24 Keskmine 162 170 166 141 209 276 288 275 347 289 291
Mees Alla 16 Kokku 623 648 742 740 846 1175 1186 1235 1304 1398 1618
Mees Alla 16 Sügav 45 75 89 68 69 96 64 56 61 50 65
Mees Alla 16 Raske 341 346 442 467 495 596 643 676 724 766 970
Mees Alla 16 Keskmine 237 227 211 205 282 483 479 503 519 582 583
Naine 16-24 Kokku 239 245 317 233 267 365 386 395 457 367 406
Naine 16-24 Sügav 19 22 29 20 15 25 32 31 45 16 16
Naine 16-24 Raske 99 101 134 120 105 138 114 149 159 140 149
Naine 16-24 Keskmine 121 122 154 93 147 202 240 215 253 211 241
Naine Alla 16 Kokku 433 457 442 496 546 670 751 711 776 849 818
Naine Alla 16 Sügav 34 61 56 53 42 50 39 44 35 35 30
Naine Alla 16 Raske 230 226 244 316 272 325 380 349 400 385 436
Naine Alla 16 Keskmine 169 170 142 127 232 295 332 318 341 429 352