Tööturg: Töötavate noorte töösuhte vorm

15–24-aastaste tööturul osalevate noorte töösuhte vorm.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, töösuhte liik

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Vanusgrupp Töösuhte liik 2009
15-24 Kokku 47500
15-24 Töötavad tähtajatu töölepingu, teenistuslepingu (k.a avalik teenistus) alusel 43500
15-24 Töötavad ajutise, tähtajalise lepingu, suulise töölepingu, suulise kokkuleppe alusel 4000