Tervis » Alkoholi tarbimine: Alkoholi tarbimine koolinoorte seas soo lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) alkoholi tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. või 9. klassi kuuluvusest. Enamik õpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, või 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka õpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nõutav on, et 90% õpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- või 15-aastaste vanuserühm on mõnevõrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid õpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, alkoholi tarbimise sagedus, sugu

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Sugu (poiss/tüdruk) Alkoholi tarbimise sagedus Õppeaasta 11 13 15 Kokku
Poisid ja tüdrukud Ei tarbi 2005/2006 52,4 23,2 10,4 27,4
Poisid ja tüdrukud Ei tarbi 2009/2010 72,7 40,6 16,8 43,5
Poisid ja tüdrukud Ei tarbi 2013/2014 78,7 55,2 28,2 54,5
Poisid ja tüdrukud Harva 2005/2006 39,2 50,2 39,5 43
Poisid ja tüdrukud Harva 2009/2010 22,2 37,8 39,6 33,2
Poisid ja tüdrukud Harva 2013/2014 17,3 34,4 38,6 30
Poisid ja tüdrukud Iga kuu, aga mitte iga nädal 2005/2006 5,3 16,3 27 16,8
Poisid ja tüdrukud Iga kuu, aga mitte iga nädal 2009/2010 3,7 13,8 26,9 14,7
Poisid ja tüdrukud Iga kuu, aga mitte iga nädal 2013/2014 2,3 7,5 23,9 10,9
Poisid ja tüdrukud Iga nädal 2005/2006 2 8,2 21,2 11
Poisid ja tüdrukud Iga nädal 2009/2010 1,1 6,5 15,6 7,7
Poisid ja tüdrukud Iga nädal 2013/2014 0,7 2,1 8,4 3,6
Poisid ja tüdrukud Iga päev 2005/2006 1 2,1 1,9 1,7
Poisid ja tüdrukud Iga päev 2009/2010 0,3 1,4 1,2 0,9
Poisid ja tüdrukud Iga päev 2013/2014 - - - -
Poisid Ei tarbi 2005/2006 46,7 21,4 10,7 24,6
Poisid Ei tarbi 2009/2010 68,8 45,2 18,9 44,4
Poisid Ei tarbi 2013/2014 73,4 55,5 29,8 53,2
Poisid Harva 2005/2006 41 48 36,7 41,7
Poisid Harva 2009/2010 25,8 34,5 35,8 32
Poisid Harva 2013/2014 21 34,3 36,5 30,7
Poisid Iga kuu, aga mitte iga nädal 2005/2006 7,5 18 25,2 17,7
Poisid Iga kuu, aga mitte iga nädal 2009/2010 3,2 12,4 25,1 13,5
Poisid Iga kuu, aga mitte iga nädal 2013/2014 2,9 6,4 21,9 10,2
Poisid Iga nädal 2005/2006 2,9 9,6 24,8 13,4
Poisid Iga nädal 2009/2010 1,7 5,6 18,3 8,5
Poisid Iga nädal 2013/2014 1,4 2,2 10,5 4,5
Poisid Iga päev 2005/2006 1,9 3 2,6 2,5
Poisid Iga päev 2009/2010 0,6 2,2 1,8 1,6
Poisid Iga päev 2013/2014 1,4 1,4 1,5 1,3
Tüdrukud Ei tarbi 2005/2006 58 25,2 10 30,3
Tüdrukud Ei tarbi 2009/2010 76,3 36,2 14,9 42,6
Tüdrukud Ei tarbi 2013/2014 83,9 54,9 26,5 55,9
Tüdrukud Harva 2005/2006 37,5 52,5 42,9 44,5
Tüdrukud Harva 2009/2010 19 40,9 43 34,2
Tüdrukud Harva 2013/2014 13,8 34,4 40,8 29,3
Tüdrukud Iga kuu, aga mitte iga nädal 2005/2006 3,2 14,4 29 15,9
Tüdrukud Iga kuu, aga mitte iga nädal 2009/2010 4,1 15 28,5 15,8
Tüdrukud Iga kuu, aga mitte iga nädal 2013/2014 1,7 8,6 25,9 11,7
Tüdrukud Iga nädal 2005/2006 1,2 6,7 17 8,5
Tüdrukud Iga nädal 2009/2010 0,5 7,4 13,1 7
Tüdrukud Iga nädal 2013/2014 0 2 6,3 2,7
Tüdrukud Iga päev 2005/2006 0,2 1,2 1,1 0,8
Tüdrukud Iga päev 2009/2010 0 0,6 0,6 0,4
Tüdrukud Iga päev 2013/2014 0,6 0,1 0,5 0,4