Tervis » Alkoholi tarbimine: Alkoholi tarbimine koolinoorte seas piirkondade lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) alkoholi tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

15 maakonda on rühmitatud Eesti piirkondlike üksuste statistilist klassifikatsiooni alusel (NUTS) viieks administratiivseks piirkonnaks:
Rapla- ja Harjumaa (koos Tallinnaga)
Ida- ja Lääne-Virumaa
Jőgeva-, Tartu-, Pőlva-, Valga- ja Vőrumaa
Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa
Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, alkoholi tarbimise sagedus, piirkond

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Alkoholi tarbimise sagedus
Õppeaasta Piirkond (tervis) Ei tarbi Harva Iga kuu, aga mitte iga nädal Iga nädal Iga päev
2005/2006 Eesti keskmine 27,4 43 16,8 11 1,7
2005/2006 Harju ja Rapla maakond 25,7 43,2 16,8 12,5 1,9
2005/2006 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 29,6 39,3 17,9 10,6 2,6
2005/2006 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 28,5 44,5 15,7 9,8 1,6
2005/2006 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 28,3 43,4 16,5 10,7 1,1
2005/2006 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 24,9 46,5 18,6 8,5 1,4
2009/2010 Eesti keskmine 43,5 33,2 14,7 7,7 0,9
2009/2010 Harju ja Rapla maakond 47,8 29,6 14,1 8,2 0,4
2009/2010 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 46,9 32,1 15,1 4,8 1,2
2009/2010 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 39,9 34,7 15,6 7,4 2,4
2009/2010 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 39,2 36,3 14,4 9,1 1
2009/2010 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 37,9 38,5 16,6 6,4 0,6
2013/2014 Eesti keskmine 54,5 30 11 3,6 0,9
2013/2014 Harju ja Rapla maakond 57,7 27,1 10,8 3,2 1
2013/2014 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 58,1 27,8 8,8 3,6 1,8
2013/2014 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 46 33,3 14,6 5,7 0,4
2013/2014 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 51,5 33,8 10,5 3,8 0,4
2013/2014 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 49,4 35,9 12,7 1,7 0,4