Tervis » Alkoholi tarbimine: Alkoholi tarbimine koolinoorte seas majandusliku olukorra lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) alkoholi tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Majanduslik olukord – Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse lapse poolt kirjapandud perekonna omandi suurust (autode, arvutite, ühiste puhkusereiside arv perekonnas, oma toa olemasolu). Skoori väärtused varieeruvad vahemikus 0-9. Majanduslik olukord on halb: skoor 0-3; keskmine: skoor 4-5; hea: skoor 6-9.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, alkoholi tarbimise sagedus, majanduslik olukord

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Alkoholi tarbimise sagedus
Õppeaasta Majanduslik olukord Ei tarbi Harva Iga kuu, aga mitte iga nädal Iga nädal Iga päev
2005/2006 Hea 25 42,7 19 11 2,2
2005/2006 Keskmine 28,9 41,7 15,9 11,9 1,4
2005/2006 Halb 28,6 44,8 15,8 9,7 1,1
2009/2010 Hea 42,6 31,7 15 9,4 1,3
2009/2010 Keskmine 43,3 34,7 14,9 6,5 0,7
2009/2010 Halb 45 33,1 14,3 6,9 0,6
2013/2014 Hea 51,3 31,5 11,7 3,8 1,6
2013/2014 Keskmine 53,5 30,2 12,2 3,5 0,6
2013/2014 Halb 56,5 29,6 9,4 3,8 0,7