Tervis » Depressiivsete episoodide esinemine: Depressiivsete episoodide esinemine noorte (16–24. a) seas

Depressiooni esinemine viimasel kahel nädalal 16–24-aastastel noortel.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, depressioon

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti tervise uuring 2006

Aasta
Sugu Vanusgrupp (tervis) Depressioon 2006
Mehed ja naised 16-24 Olulise depressioonita 96,8
Mehed ja naised 16-24 Olulise depressiooniga 3,2
Mees 16-24 Olulise depressioonita 97,9
Mees 16-24 Olulise depressiooniga 2,1
Naine 16-24 Olulise depressioonita 95,6
Naine 16-24 Olulise depressiooniga 4,4