Tervis » Depressiivsete episoodide esinemine: Depressiivsete episoodide esinemine koolinoortel soo lõikes

Koolinoortel (11-, 13-, 15-aastased) depressiivsete episoodide esinemine viimasel 12 kuul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, depressioon, sugu

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Sugu (poiss/tüdruk) Õppeaasta Depressioon 11 13 15 Kokku
Poisid ja tüdrukud 2005/2006 Ei ole esinenud 72,7 68,6 60,4 66,9
Poisid ja tüdrukud 2005/2006 On esinenud 27,3 31,4 39,6 33,1
Poisid ja tüdrukud 2009/2010 Ei ole esinenud 76,8 75,8 71,1 74,6
Poisid ja tüdrukud 2009/2010 On esinenud 23,2 24,2 28,9 25,4
Poisid ja tüdrukud 2013/2014 Ei ole esinenud 73 71 66 70,1
Poisid ja tüdrukud 2013/2014 On esinenud 27 29 34 29,9
Poisid 2005/2006 Ei ole esinenud 74,2 74,4 66,4 71,3
Poisid 2005/2006 On esinenud 25,8 25,6 33,6 28,7
Poisid 2009/2010 Ei ole esinenud 80,3 83,6 81,6 81,8
Poisid 2009/2010 On esinenud 19,7 16,4 18,4 18,2
Poisid 2013/2014 Ei ole esinenud 77,3 79,2 75,8 77,5
Poisid 2013/2014 On esinenud 22,7 20,8 24,2 22,5
Tüdrukud 2005/2006 Ei ole esinenud 28,8 37,6 46,4 37,9
Tüdrukud 2005/2006 On esinenud 71,2 62,4 53,6 62,1
Tüdrukud 2009/2010 Ei ole esinenud 73,7 68,4 61,6 67,9
Tüdrukud 2009/2010 On esinenud 26,3 31,6 38,4 32,1
Tüdrukud 2013/2014 Ei ole esinenud 68,9 62,4 56,1 62,6
Tüdrukud 2013/2014 On esinenud 31,1 37,6 43,9 37,4