Tervis » Depressiivsete episoodide esinemine: Depressiivsete episoodide esinemine koolinoortel rahvuse lõikes

Koolinoortel (11-, 13-, 15-aastased) depressiivsete episoodide esinemine viimasel 12 kuul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, depressioon, rahvus

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)


Rahvus
Õppeaasta Depressioon Eestlane Mitte-eestlane
2005/2006 Ei ole esinenud 73,9 44,8
2005/2006 On esinenud 26,1 55,2
2009/2010 Ei ole esinenud 78,1 62,1
2009/2010 On esinenud 21,9 37,9