Tervis » Depressiivsete episoodide esinemine: Depressiivsete episoodide esinemine koolinoortel piirkondade lõikes

Koolinoortel (11-, 13-, 15-aastased) depressiivsete episoodide esinemine viimasel 12 kuul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

15 maakonda on rühmitatud Eesti piirkondlike üksuste statistilist klassifikatsiooni alusel (NUTS) viieks administratiivseks piirkonnaks:
Rapla- ja Harjumaa (koos Tallinnaga)
Ida- ja Lääne-Virumaa
Jőgeva-, Tartu-, Pőlva-, Valga- ja Vőrumaa
Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa
Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, depressioon, piirkond

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Õppeaasta
Piirkond (tervis) Depressioon 2005/2006 2009/2010 2013/2014
Eesti keskmine Ei ole esinenud 66,9 74,6 70
Eesti keskmine On esinenud 33,1 25,4 30
Harju ja Rapla maakond Ei ole esinenud 62 72,9 67,3
Harju ja Rapla maakond On esinenud 38 27,1 32,7
Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond Ei ole esinenud 57,4 69,2 64,7
Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond On esinenud 42,6 30,8 35,3
Järva, Pärnu ja Viljandi maakond Ei ole esinenud 71 78 73,9
Järva, Pärnu ja Viljandi maakond On esinenud 29 22 26,1
Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond Ei ole esinenud 75,2 77,4 74,6
Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond On esinenud 24,8 22,6 25,4
Hiiu, Saare ja Lääne maakond Ei ole esinenud 77,3 77,2 79,6
Hiiu, Saare ja Lääne maakond On esinenud 22,7 22,8 20,4