Tervis » Depressiivsete episoodide esinemine: Depressiivsete episoodide esinemine koolinoortel majandusliku olukorra lõikes

Koolinoortel (11-, 13-, 15-aastased) depressiivsete episoodide esinemine viimasel 12 kuul.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Majanduslik olukord – Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse lapse poolt kirjapandud perekonna omandi suurust (autode, arvutite, ühiste puhkusereiside arv perekonnas, oma toa olemasolu). Skoori väärtused varieeruvad vahemikus 0-9. Majanduslik olukord on halb: skoor 0-3; keskmine: skoor 4-5; hea: skoor 6-9.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, depressioon, majanduslik olukord

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Õppeaasta
Majanduslik olukord Depressioon 2005/2006 2009/2010 2013/2014
Hea Ei ole esinenud 72,3 78,6 70,8
Hea On esinenud 27,7 21,4 29,2
Keskmine Ei ole esinenud 65,7 74,1 27,4
Keskmine On esinenud 34,3 25,9 27,6
Halb Ei ole esinenud 62,5 69 66,4
Halb On esinenud 37,5 31 33,6