Tervis » Tervise enesehinnang: Koolinoorte tervise enesehinnang soo lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) hinnang oma tervisele.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, tervise enesehinnang, sugu

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Sugu (poiss/tüdruk) Enesehinnang Õppeaasta 11 13 15 Kokku
Poisid ja tüdrukud Väga hea 2005/2006 35,2 31,9 28,1 31,5
Poisid ja tüdrukud Väga hea 2009/2010 30,6 29,6 27,6 29,3
Poisid ja tüdrukud Väga hea 2013/2014 35,1 33,1 31,2 33,2
Poisid ja tüdrukud Hea 2005/2006 54,7 56,6 53,7 54,9
Poisid ja tüdrukud Hea 2009/2010 59,5 56,8 55,5 57,3
Poisid ja tüdrukud Hea 2013/2014 56,2 54,8 51,7 54,3
Poisid ja tüdrukud Rahuldav 2005/2006 9,8 10,5 16,9 12,6
Poisid ja tüdrukud Rahuldav 2009/2010 9,3 12,8 16 12,7
Poisid ja tüdrukud Rahuldav 2013/2014 8,3 11,3 15,8 11,7
Poisid ja tüdrukud Väga halb 2005/2006 0,4 1,1 1,4 1
Poisid ja tüdrukud Väga halb 2009/2010 0,6 0,8 0,9 0,8
Poisid ja tüdrukud Väga halb 2013/2014 0,4 0,8 1,3 0,8
Poisid Väga hea 2005/2006 35,1 35,8 33 34,6
Poisid Väga hea 2009/2010 30,2 33,2 32,9 32,1
Poisid Väga hea 2013/2014 35,7 38,7 39,4 38
Poisid Hea 2005/2006 53,7 54,2 51,7 53,1
Poisid Hea 2009/2010 60,1 53,7 51,7 55,1
Poisid Hea 2013/2014 55,8 53 46,8 51,9
Poisid Rahuldav 2005/2006 10,8 9,3 13,9 11,4
Poisid Rahuldav 2009/2010 8,9 12,2 14,8 12
Poisid Rahuldav 2013/2014 8,1 8 12,7 9,5
Poisid Väga halb 2005/2006 0,4 0,7 1,4 0,9
Poisid Väga halb 2009/2010 0,9 0,9 0,6 0,8
Poisid Väga halb 2013/2014 0,5 0,3 1,1 0,6
Tüdrukud Väga hea 2005/2006 35,2 27,7 22,3 28,2
Tüdrukud Väga hea 2009/2010 30,9 26,1 22,8 26,6
Tüdrukud Väga hea 2013/2014 34,4 27,1 23 28,3
Tüdrukud Hea 2005/2006 55,6 59 56 56,9
Tüdrukud Hea 2009/2010 59 59,8 59 59,3
Tüdrukud Hea 2013/2014 56,6 56,8 56,7 56,7
Tüdrukud Rahuldav 2005/2006 8,8 11,8 20,3 13,8
Tüdrukud Rahuldav 2009/2010 9,6 13,4 17,1 13,4
Tüdrukud Rahuldav 2013/2014 8,5 14,8 18,9 13,9
Tüdrukud Väga halb 2005/2006 0,4 1,5 1,4 1,1
Tüdrukud Väga halb 2009/2010 0,4 0,7 1,1 0,7
Tüdrukud Väga halb 2013/2014 0,4 1,3 1,4 1