Tervis » Tervise enesehinnang: Koolinoorte tervise enesehinnang piirkondade lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) hinnang oma tervisele.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

15 maakonda on rühmitatud Eesti piirkondlike üksuste statistilist klassifikatsiooni alusel (NUTS) viieks administratiivseks piirkonnaks:
Rapla- ja Harjumaa (koos Tallinnaga)
Ida- ja Lääne-Virumaa
Jőgeva-, Tartu-, Pőlva-, Valga- ja Vőrumaa
Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa
Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, tervise enesehinnang, piirkond

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) 


Enesehinnang
Õppeaasta Piirkond (tervis) Väga hea Hea Rahuldav Väga halb
2005/2006 Eesti keskmine 31,5 54,9 12,6 1
2005/2006 Harju ja Rapla maakond 31,6 54,4 13 1
2005/2006 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 31,2 54,7 13 1,1
2005/2006 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 31,7 56 11,4 0,9
2005/2006 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 31,3 55,9 11,8 1
2005/2006 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 31,5 52,8 15,2 0,6
2009/2010 Eesti keskmine 29,3 57,3 12,7 0,8
2009/2010 Harju ja Rapla maakond 28,5 58,7 12,1 0,7
2009/2010 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 29,9 53,9 15,7 0,5
2009/2010 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 28,3 56,8 14 0,9
2009/2010 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 30,9 56,9 11,4 0,8
2009/2010 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 27,9 59,2 11,8 1,1
2013/2014 Eesti keskmine 33,2 54,3 11,7 0,8
2013/2014 Harju ja Rapla maakond 33,4 52,9 12,8 0,9
2013/2014 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 32,2 53,4 13,6 0,7
2013/2014 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 31,6 58,6 9,2 0,6
2013/2014 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 35,3 54,4 9,6 0,8
2013/2014 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 29,5 58,2 11,4 0,8