Tervis » Tervise enesehinnang: Koolinoorte tervise enesehinnang rahvuse lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) hinnang oma tervisele.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, tervise enesehinnang, rahvus

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Rahvus
Enesehinnang Õppeaasta Eestlane Mitte-eestlane
Väga hea 2005/2006 30,9 33,5
Väga hea 2009/2010 28,7 31,4
Hea 2005/2006 55,1 54,4
Hea 2009/2010 57,9 55
Rahuldav 2005/2006 13 11,3
Rahuldav 2009/2010 12,8 12,5
Väga halb 2005/2006 1 0,9
Väga halb 2009/2010 0,6 1,2