Tervis » Tervise enesehinnang: Koolinoorte tervise enesehinnang majandusliku olukorra lõikes

Koolinoorte (11-, 13-, 15-aastased) hinnang oma tervisele.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Majanduslik olukord – Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse lapse poolt kirjapandud perekonna omandi suurust (autode, arvutite, ühiste puhkusereiside arv perekonnas, oma toa olemasolu). Skoori väärtused varieeruvad vahemikus 0-9. Majanduslik olukord on halb: skoor 0-3; keskmine: skoor 4-5; hea: skoor 6-9.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, tervise enesehinnang, majanduslik olukord

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Enesehinnang
Õppeaasta Majanduslik olukord Väga hea Hea Rahuldav Väga halb
2005/2006 Hea 37,4 51,6 10,5 0,5
2005/2006 Keskmine 28,2 57,9 13 1
2005/2006 Halb 28,1 55,6 14,7 1,7
2009/2010 Hea 33 56,4 10,1 0,5
2009/2010 Keskmine 27,6 58 13,5 0,9
2009/2010 Halb 26 57,5 15,6 0,9
2013/2014 Hea 36,9 53,7 8,4 1,1
2013/2014 Keskmine 33,9 53,9 11,5 0,6
2013/2014 Halb 30 54,9 14,2 0,9