Tervis » Kehaline aktiivsus ja kehakaal: Koolinoorte kehaline aktiivsus ja kehakaal soo lõikes

Päevade arv viimase 7 päeva jooksul, millal koolinoor (11-, 13-, 15-aastane) on olnud vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivne ja noore kehamassiindeks.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Kehamassiindeksi hinnang antakse Cole jt. poolt väljatöötatud noorukite ülekaalulisuse/rasvumise (7) ja alakaalulisuse (8) KMI kriteeriumite järgi. Need on olenevalt vanuserühmast ja soost järgmised:

I vanuserühm (keskmine vanus 11,8 aastat)
Poeglaste alakaalulisus: KMI ≤14,1; poeglaste ülekaalulisus: KMI≥21,2.
Tütarlaste alakaalulisus: KMI≤14,3; tütarlaste ülekaalulisus: KMI≥21,7.
II vanuserühm (keskmine vanus 13,8 aastat)
Poeglaste alakaalulisus: KMI ≤15; poeglaste ülekaalulisus: KMI≥22,6.
Tütarlaste alakaalulisus: KMI≤15,4; tütarlaste ülekaalulisus: KMI≥23,3.
III vanuserühm (keskmine vanus 15,8 aastat)
Poeglaste alakaalulisus: KMI ≤16,1; poeglaste ülekaalulisus: KMI≥23,9.
Tütarlaste alakaalulisus: KMI≤16,4; tütarlaste ülekaalulisus: KMI≥24,4.

Rasvunuid on őpilaste hulgas väga vähe, seetőttu käsitletakse neid ülekaaluliste rühma osana.

Kehaline aktiivsus – igasugune tegevus, mis kiirendab südame tööd ning paneb mőneks ajaks hingeldama. Kehalise tegevuse hulka vőib lugeda sportimist, kehalise kasvatuse tunde koolis, sőpradega mängimist vői kooli kőndimist. Kehalise tegevuse näideteks on ka jooksmine, kiirkőnd, rula- ja rattasőit, tantsimine, uisutamine, ujumine, jalgpalli vői korvpalli mängimine.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, vanus, kehaline aktiivsus, kehakaal, sugu

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Vanus (aasta lõikes)
Sugu (poiss/tüdruk) Kehaline aktiivsus, kehakaal Õppeaasta 11 13 15 Kokku
Poisid ja tüdrukud 5-7 päeval nädalas 2005/2006 46,6 40 34,6 40
Poisid ja tüdrukud 5-7 päeval nädalas 2009/2010 40,5 34,7 30,4 35,2
Poisid ja tüdrukud 5-7 päeval nädalas 2013/2014 44,6 39,6 36,2 40,2
Poisid ja tüdrukud 1-4 päeval nädalas 2005/2006 50,8 55,8 61,4 56,3
Poisid ja tüdrukud 1-4 päeval nädalas 2009/2010 56,5 62,2 65,2 61,3
Poisid ja tüdrukud 1-4 päeval nädalas 2013/2014 53,6 56,5 58,7 56,2
Poisid ja tüdrukud Ei ole kehaliselt aktiivne 2005/2006 2,6 4,2 4 3,6
Poisid ja tüdrukud Ei ole kehaliselt aktiivne 2009/2010 3 3,1 4,3 3,5
Poisid ja tüdrukud Ei ole kehaliselt aktiivne 2013/2014 - - - -
Poisid ja tüdrukud Alakaal (<18,5) 2005/2006 - - - 4,1
Poisid ja tüdrukud Alakaal (<18,5) 2009/2010 - - - 3,2
Poisid ja tüdrukud Alakaal (<18,5) 2013/2014 - - - -
Poisid ja tüdrukud Normaalkaal (18,5-24,9) 2005/2006 - - - 86,3
Poisid ja tüdrukud Normaalkaal (18,5-24,9) 2009/2010 - - - 83,2
Poisid ja tüdrukud Normaalkaal (18,5-24,9) 2013/2014 - - - -
Poisid ja tüdrukud Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2005/2006 - - - 9,6
Poisid ja tüdrukud Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2009/2010 - - - 13,5
Poisid ja tüdrukud Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2013/2014 - - - -
Poisid 5-7 päeval nädalas 2005/2006 48,1 48,1 41,2 45,5
Poisid 5-7 päeval nädalas 2009/2010 41,8 39,9 33,1 38,3
Poisid 5-7 päeval nädalas 2013/2014 47,6 44,2 42,1 44,6
Poisid 1-4 päeval nädalas 2005/2006 49,3 47,5 54,9 50,8
Poisid 1-4 päeval nädalas 2009/2010 54,6 57,5 63 58,3
Poisid 1-4 päeval nädalas 2013/2014 50,5 52,4 53,3 52,1
Poisid Ei ole kehaliselt aktiivne 2005/2006 2,5 4,4 3,9 3,7
Poisid Ei ole kehaliselt aktiivne 2009/2010 3,6 2,6 4 3,4
Poisid Ei ole kehaliselt aktiivne 2013/2014 1,8 3,4 4,6 3,3
Poisid Alakaal (<18,5) 2005/2006 3,6 3,3 1,5 2,7
Poisid Alakaal (<18,5) 2009/2010 1,7 3,2 1,7 2,2
Poisid Alakaal (<18,5) 2013/2014 - - - -
Poisid Normaalkaal (18,5-24,9) 2005/2006 83,1 82,1 88,5 84,9
Poisid Normaalkaal (18,5-24,9) 2009/2010 79,4 80,2 83,8 81,2
Poisid Normaalkaal (18,5-24,9) 2013/2014 - - - -
Poisid Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2005/2006 13,3 14,6 10 12,4
Poisid Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2009/2010 19 16,5 14,5 16,5
Poisid Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2013/2014 - - - -
Tüdrukud 5-7 päeval nädalas 2005/2006 45,1 31,3 26,9 34,2
Tüdrukud 5-7 päeval nädalas 2009/2010 39,4 29,7 28,1 32,5
Tüdrukud 5-7 päeval nädalas 2013/2014 41,8 34,7 30,3 35,8
Tüdrukud 1-4 päeval nädalas 2005/2006 52,3 64,7 69 62,3
Tüdrukud 1-4 päeval nädalas 2009/2010 58,1 66,8 67,3 64
Tüdrukud 1-4 päeval nädalas 2013/2014 56,5 60,8 64,1 60,4
Tüdrukud Ei ole kehaliselt aktiivne 2005/2006 2,6 4 4,1 3,6
Tüdrukud Ei ole kehaliselt aktiivne 2009/2010 2,4 3,5 4,7 3,5
Tüdrukud Ei ole kehaliselt aktiivne 2013/2014 1,7 4,5 5,6 3,9
Tüdrukud Alakaal (<18,5) 2005/2006 8,7 5,6 3,1 5,7
Tüdrukud Alakaal (<18,5) 2009/2010 5,9 4,3 2,2 4,1
Tüdrukud Alakaal (<18,5) 2013/2014 - - - -
Tüdrukud Normaalkaal (18,5-24,9) 2005/2006 82 88,1 92,7 87,8
Tüdrukud Normaalkaal (18,5-24,9) 2009/2010 81,8 84 89 85
Tüdrukud Normaalkaal (18,5-24,9) 2013/2014 - - - -
Tüdrukud Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2005/2006 9,3 6,3 4,2 6,5
Tüdrukud Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2009/2010 12,3 11,7 8,8 10,9
Tüdrukud Ülekaal/rasvumine (>25,0) 2013/2014 - - - -