Tervis » Kehaline aktiivsus ja kehakaal: Koolinoorte kehaline aktiivsus rahvuse lõikes

Päevade arv viimase 7 päeva jooksul, millal koolinoor (11-, 13-, 15-aastane) on olnud vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivne.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Kehaline aktiivsus – igasugune tegevus, mis kiirendab südame tööd ning paneb mőneks ajaks hingeldama. Kehalise tegevuse hulka vőib lugeda sportimist, kehalise kasvatuse tunde koolis, sőpradega mängimist vői kooli kőndimist. Kehalise tegevuse näideteks on ka jooksmine, kiirkőnd, rula- ja rattasőit, tantsimine, uisutamine, ujumine, jalgpalli vői korvpalli mängimine.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, kehaline aktiivsus, kehakaal, rahvus

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Rahvus
Kehaline aktiivsus, kehakaal Õppeaasta Eestlane Mitte-eestlane
5-7 päeval nädalas 2005/2006 39,1 43,1
5-7 päeval nädalas 2009/2010 35,2 35,2
1-4 päeval nädalas 2005/2006 57,1 54
1-4 päeval nädalas 2009/2010 61,9 59,3
Ei ole kehaliselt aktiivne 2005/2006 3,8 3
Ei ole kehaliselt aktiivne 2009/2010 2,9 5,5