Tervis » Kehaline aktiivsus ja kehakaal: Koolinoorte kehaline aktiivsus piirkondade lõikes

Päevade arv viimase 7 päeva jooksul, millal koolinoor (11-, 13-, 15-aastane) on olnud vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivne.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Kehaline aktiivsus – igasugune tegevus, mis kiirendab südame tööd ning paneb mőneks ajaks hingeldama. Kehalise tegevuse hulka vőib lugeda sportimist, kehalise kasvatuse tunde koolis, sőpradega mängimist vői kooli kőndimist. Kehalise tegevuse näideteks on ka jooksmine, kiirkőnd, rula- ja rattasőit, tantsimine, uisutamine, ujumine, jalgpalli vői korvpalli mängimine.

15 maakonda on rühmitatud Eesti piirkondlike üksuste statistilist klassifikatsiooni alusel (NUTS) viieks administratiivseks piirkonnaks:
Rapla- ja Harjumaa (koos Tallinnaga)
Ida- ja Lääne-Virumaa
Jőgeva-, Tartu-, Pőlva-, Valga- ja Vőrumaa
Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa
Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, kehaline aktiivsus, kehakaal, piirkond

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Kehaline aktiivsus, kehakaal
Õppeaasta Piirkond (tervis) 5-7 päeval nädalas 1-4 päeval nädalas Ei ole kehaliselt aktiivne
2005/2006 Eesti keskmine 40 56,3 3,6
2005/2006 Harju ja Rapla maakond 41,2 55,2 3,6
2005/2006 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 39,5 56,1 4,4
2005/2006 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 37,9 58,8 3,3
2005/2006 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 40,3 56,8 2,9
2005/2006 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 39,4 54,9 5,7
2009/2010 Eesti keskmine 35,2 61,3 3,5
2009/2010 Harju ja Rapla maakond 35,1 60,9 4,1
2009/2010 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 35,6 60,1 4,3
2009/2010 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 36,8 61 2,2
2009/2010 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 35,5 62 2,6
2009/2010 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 32,1 63,8 4,1
2013/2014 Eesti keskmine 40,2 56,2 3,6
2013/2014 Harju ja Rapla maakond 39,4 56,6 4
2013/2014 Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond 40,2 56,6 3,5
2013/2014 Järva, Pärnu ja Viljandi maakond 39,6 56,9 3,5
2013/2014 Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond 41,9 54,7 3,4
2013/2014 Hiiu, Saare ja Lääne maakond 40,4 57 2,6