Tervis » Kehaline aktiivsus ja kehakaal: Koolinoorte kehaline aktiivsus majandusliku olukorra lõikes

Päevade arv viimase 7 päeva jooksul, millal koolinoor (11-, 13-, 15-aastane) on olnud vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivne.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

Kehaline aktiivsus – igasugune tegevus, mis kiirendab südame tööd ning paneb mőneks ajaks hingeldama. Kehalise tegevuse hulka vőib lugeda sportimist, kehalise kasvatuse tunde koolis, sőpradega mängimist vői kooli kőndimist. Kehalise tegevuse näideteks on ka jooksmine, kiirkőnd, rula- ja rattasőit, tantsimine, uisutamine, ujumine, jalgpalli vői korvpalli mängimine.

Majanduslik olukord – Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse lapse poolt kirjapandud perekonna omandi suurust (autode, arvutite, ühiste puhkusereiside arv perekonnas, oma toa olemasolu). Skoori väärtused varieeruvad vahemikus 0-9. Majanduslik olukord on halb: skoor 0-3; keskmine: skoor 4-5; hea: skoor 6-9.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, kehaline aktiivsus, kehakaal, majanduslik olukord

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Kehaline aktiivsus, kehakaal
Õppeaasta Majanduslik olukord 5-7 päeval nädalas 1-4 päeval nädalas Ei ole kehaliselt aktiivne
2005/2006 Hea 45,8 51,4 2,8
2005/2006 Keskmine 37,8 58,7 3,5
2005/2006 Halb 35,3 59,8 4,9
2009/2010 Hea 40,4 57,6 2
2009/2010 Keskmine 33,5 62,8 3,7
2009/2010 Halb 29,5 65,2 5,3
2013/2014 Hea - - -
2013/2014 Keskmine - - -
2013/2014 Halb - - -