Tervis » Seksuaalkäitumine: Koolinoorte seksuaalkäitumine piirkondade lõikes

Viimase seksuaalvahekorra ajal koolinoor (13-, 15-aastased) kasutas ise või kasutas partner kondoomi.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. vői 9. klassi kuuluvusest. Enamik őpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, vői 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka őpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nőutav on, et 90% őpilastest peavad olema ±6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Määratlus 11-, 13- vői 15-aastaste vanuserühm on mőnevőrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid őpilasi.

15 maakonda on rühmitatud Eesti piirkondlike üksuste statistilist klassifikatsiooni alusel (NUTS) viieks administratiivseks piirkonnaks:
Rapla- ja Harjumaa (koos Tallinnaga)
Ida- ja Lääne-Virumaa
Jőgeva-, Tartu-, Pőlva-, Valga- ja Vőrumaa
Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa
Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: õppeaasta, kondoomi kasutamine, piirkond

Märkus: 2005/2006. õppeaasta andmed on kaalutud. 2009/2010. õppeaasta andmed on kaalumata, aga valim on esinduslik.

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Õppeaasta
Piirkond (tervis) Kondoomi kasutamine 2005/2006 2009/2010
Eesti keskmine Kasutas kondoomi 84,9 89,6
Eesti keskmine Ei kasutanud kondoomi 15,1 10,4
Harju ja Rapla maakond Kasutas kondoomi 86,2 90,2
Harju ja Rapla maakond Ei kasutanud kondoomi 13,8 9,8
Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond Kasutas kondoomi 77,3 88,5
Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond Ei kasutanud kondoomi 22,7 11,5
Järva, Pärnu ja Viljandi maakond Kasutas kondoomi 84,3 90,5
Järva, Pärnu ja Viljandi maakond Ei kasutanud kondoomi 15,7 9,5
Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond Kasutas kondoomi 93,1 89,1
Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond Ei kasutanud kondoomi 6,9 10,9
Hiiu, Saare ja Lääne maakond Kasutas kondoomi 73,1 89,3
Hiiu, Saare ja Lääne maakond Ei kasutanud kondoomi 26,9 10,7